9

БУХАЛ

 

1. Месец на раждане

2. Земно влияние

3. Слънчево влияние

4. Влияещ вятър

5. Влияещ елемент

6. Елементен клан

7. Рожден и животински Тотем

8. Растителен Тотем

9. Минерален Тотем

10. Тотем на полюрността

11. Проявление на личността

12. Любов и секс

13. Здраве

14. Подходящ цвят

15. Благоприятни периоди

16. Външна цел и вътрешно желание

17. Духовна алхимия

18. Предизвикателства на живота

19. Жизнен път и основна задача

20. Триграма на Идзин

21. Как да се отнасяме с хората с тотем

 

 

ОБОБЩЕНИЕ

 

Дата на раждане: 23 ноември–21 декември

Земно влияние: Време на дългите нощи.

Влияещ вятър: Западен. Тотем: Мечката гризли

Посока: Северозапад.

Преобладаващи елементи: Огън със земя.

Елементен клан: Ястреб (огнен) клан. Функция: промяна на нещата.

Рожден и животински тотем: Бухал.

Растителен тотем: Имел.

Минерален тотем: Обсидиан.

Тотем на полярността: Елен.

Подходящ цвят: Златист.

Музикален резонанс: До диез.

Личност: Жизнерадостни. Добродушни. Предприемчиви. Независими.

Чувства: Топли.

Намерение: Обективност.

Характер: Искрен.

Положителни черти: Многостранност. Приспособимост. Съвестност.

Отрицателни черти: Неспокойствие Нетактичност. Необузданост.

Сексуалност: Предприемчиви.

Съвместимост: Сокол и Сьомга.

Съзнателна цел: Разбирателство.

Подсъзнателно желание: Решителност.

Жизнен път: Извисяване.

Триграма Идзин:  Гън. Спокойната планина. Нуждата от целенасоченост.

Трябва да култивира: Концентрация. Оптимизъм. Ентусиазъм.

Трябва да избягва: Прекомерно угаждане. Самомнение. Алчност.

Духовна алхимия: Балансирани ин и ян.

Начални тотеми: Бухал. Мечка гризли. Ястреб. Имел. Обсидиан. Елен.

 

9.1. Месец на раждане: 23 ноември–21 декември.

9.2. Земно влияние: Време на дългите нощи

Хората, родени през Времето на дългите нощи, са внимателни, контактни и умеят да черпят идеи от другите, както и да реализират своите.

Това е последният цикъл, повлиян от духа на Запада, които носи способност за самонаблюдение и търсене на нови възможности.

В това време на годината в северното полукълбо въздухът е студен и прозрачен и човек може да вижда ясно във всички посоки, а за родените през този период настъпва време да определят ясно посоката на живота си и да гледат към своята цел с отворени очи. В този период природата е мрачна и гола и прави човека уязвим, затова трябва да сме нащрек, за да се опазим от алчността, безразличието и жестокостта.

 

9.3. Влияние на слънцето

Това е периодът на дългите нощи и късите дни, най–тъмният месец, когато мощта на слънцето е отстъпила пред силите на мрака, и студените пориви на вятъра предвещават появата на първите снежни вихрушки. Но това е и време за изразяване на благодарността за богатата реколта, събрана пред настъпващата зима.

Намаляващата слънчева енергия носи и обратен знак. Тя събужда проницателността и способността да виждаме с вътрешното зрение, не само с очите.

Съотносителният слънчев знак е Стрелец.

 

9.4. Влияещ вятър: Западните ветрове

Посока: Северозапад

Влиянието на западните ветрове поражда яснота в ума на родените по Времето на дългите нощи, която им е необходима, за да могат да се справят с процесите на обновление. Западните ветрове са остри като бръснач, движат се много бързо и влияят върху хората, като им помагат да добият ясна представа за посоката си в живота.

Западните ветрове не са силни и бурни и не променят постоянно посоката си, но са много пронизващи. Това тяхно качество стимулира пораждането на вътрешен огън.

В северозападната посока се намира една космическа “врата”, по точно в посока северсеверозапад, която върху Магическото колело съответства на момента на прераждането в човешкия живот. В древните културни традиции на Северна Европа е чествана на 22 декември с празника Юл (Коледа), който “отбелязва” раждането на космическото съзнание. Северозападната посока върху Магическото колело е много силна, защото символизира инициирането като основна предпоставка за духовното прераждане, което някои хора определят и като Христово съзнание. Нейната полярност върху Магическото колело е югоизток, Времето на цъфтежа, предшестващо друга космическа “врата”, която олицетворява влизането в човешко превъплъщение.

Северозапад е “вратата” за инициирането в тайнствата на живота и за да преминеш през нея, трябва да можеш да използваш правилно уменията, които притежаваш, най–великото от които е способността за творческо мислене.

Върху Магическото колело северозападната посока отбелязва мястото на кармата, където събраният опит от миналото формулира образците, които ще се повтарят в бъдещите превъплъщения, докато човек не ги усвои на практика и не осмисли поуките от тях.

Северозападната посока олицетворява направлението, което определя към какво трябва да се стремим, за да научим и овладеем постоянните промени в живота.

Както мечката гризли, животинският тотем на Запада, е способна да оцелее благодарение на собствената си сила, така северозападът поставя ударението върху самоувереността и проявлението на собствените вътрешни сили. Влиянието му върху хората, родени по Времето на дългите нощи, е в разкриването на техния потенциал и скрити таланти, за да могат да се адаптират към всяка среда или обстоятелства, в които попадат. Акцентира се не толкова върху усвояването на нови знания, колкото върху тяхното споделяне. Това е качество, което помага на много от родените по това време да станат прекрасни учители.

 

9.5. Влияещи елементи: Огън със земя

Земята създава стабилност и така задържа в себе си растенията. Качеството стабилност е жизнено необходимо и за реализиране на идеите и идеалите на всеки човек. То осигурява непрекъснат прогрес в движението напред и акцентира върху вниманието. Стабилността трябва да бъде разбрана правилно, иначе може да прерасне в прекалено спокойствие и предпазливост.

В своята циклична активност огънят стимулира и вдъхновява талантите, вдъхвайки им искрата на идеализма. Той мотивира активността на човека.

 

9.6. Елементен клан: Ястребов (огнен) клан

Хората, чиито рождени дни са от 23 ноември до 21 декември, принадлежат към Ястребовия Клан и са ярки и проницателни личности. Те са мотивирани от своя вътрешен огън, който ги води към нови предизвикателства и ги превръща в пионери и лидери. Подобно на соколите и сьомгите, те също изпитват нужда от топлотата на здравите приятелски връзки и близките взаимоотношения.

 

9.7. Рожден и животински тотем: Бухал

Бухалите са птици с меки пера, къси опашки, едри глави и сплеснати лица, с огромни очи и криви човки. Те са нощни птици и могат да бъдат своеобразен нощен еквивалент на ястребите и соколите.

Хамбарният бухал е силен и мощен тотем. Той има бяло лице, бледи пера и дълги крака. Живее сам или по двойки и се прибира да спи в хралупи на дървета, камбанарии и селскостопански сгради. Ловува нощем и се храни предимно с дребни гризачи. Женският хамбарен бухал мъти от четири до осем яйца за три–четири дни. По това време мъжкият се грижи за осигуряването на храната. Бухалите полагат грижи за малките си.

Много хора вярват, че бухалът е птица на лошите предзнаменования. Това отношение датира от времето, когато се е правило всичко възможно да се очерни всичко, което някога е било свято. В предхристиянските времена бухалът се е свързвал с ума, мъдростта и свещеното знание и е бил считан за свещена птица.

Както своя животински тотем, хората­–бухали се държат гордо, дори превзето. Те са наблюдателни и нищо важно не отбягва от вниманието им. Имат остро зрение за детайлите и проявяват проницателност във всичко, което занимава ума им.

Хората бухали се увличат по езотерични теми и тайнства, но този любознателен импулс ги тласка и в обратна посока – към предпазливост и необходимост да стоят здраво на краката си в света на практическата реалност.

Както бухалът се скрива в тъмнината, така и хората, чийто тотем е, изпитват желанието да изчезнат от погледа на околните и да се скрият в себе си, дори в такава степен, че започват да избягват компанията на близки и приятели и странят от ситуации, в които някога са били въвлечени. В такива периоди бухалите изпадат в опасност да бъдат разбрани погрешно и да причиняват болка както на другите, така и на себе си.

Бухалът се свързва със скритата мъдрост и светлината, която свети в мрака, подобно на лунната светлина. Хората–бухали често откриват какво се крие в дадена ситуация, преди това да стане очевидно за другите. Това е форма на будност, предшестваща опита на истинското пробуждане.

 

9.8. Растителен тотем: Имел

Имелът (Phoradendron flavasceris и Viscu album) е полупаразитен вечнозелен храст, който вирее върху различни дървета, особено ябълка, глог и клен. Имелът живее отчасти за сметка на приютилото го дърво и отчасти от хранителните вещества, които добива сам. Както американският, така и европейският имел имат дебели дървесинни стебла и кожоподобни листа. Класовидните му съцветия растат върху шипове, които се разклоняват на две. Той ражда бели, месести, безкостилкови плодове, които съдържат лепкави семенца.

Коренните американци са асоциирали външния му вид с този на змията и го използвали с лечебна цел при холера, гърчове и хистерия.

В древността той бил почитан в Европа като свещено дърво, защото възвестява настъпването на тъмната половина на годината, която започва с есенното равноденствие и достига връхната си точка по времето на зимното слънцестоене.

Начинът, по който имелът се увива около дървото, прилича на нежната прегръдка на любимия, а полупрозрачните му плодове били оприличавани на сперма. Оттам идва и асоциацията с любовта и оплождането. Имелът бил носен от жени като амулет, който спомага за зачатие.

Коледният обичай да целунеш любимия под клонче имел напомня за магическите свойства, които му приписвали. Имелът често се свързва със смъртта и прераждането, но най–вече с продължаването на живота.

Подобно на своя растителен тотем, бухалите притежават известна прилепчивост и умеят да създадат около себе си магическа атмосфера. Те са хора, които вечно се стремят към обновление.

 

9.9. Минерален тотем: Обсидиан

Обсидианът е стъкловидна, втвърдена вулканична лава, която се е разтопила толкова бързо, че в нея няма никакви кристали. Той съдържа силициев двуокис, алуминий и понякога калий, железен окис и натрий. Обработва се лесно и могат да му се придават остри режещи ръбове, поради което служи за изработване на ножове, остриета на стрели и бижута.

Тъй като обсидианът произхожда от дълбините на земята, той символизира вътрешната природа на човека, която е много силна и заслужава да бъде уважавана.

Коренните американци са приписвали на обсидиана способността да изостря както вътрешното, така и външното зрение, и да стимулира далновидността, така че човек да прозре в бъдещето.

Обсидианът е полупрозрачен, обикновено черен камък, който понякога бива назоваван “сълзите на апачите”. Името произлиза от един инцидент, станал в Аризона, когато група апачи попаднала в засада на редовни военни части. По–голямата част от тях загинали, а оцелелите вместо да се предадат, предпочели да се хвърлят от ръба на урвата. Сълзите се излели като дъжд от жените и девойките на племето в подножието на отвесната скала и легендата твърди, че те се превърнали в черни камъни и всеки човек, който притежава някой от тях, никога няма да бъде споходен от мъка и болест.

Смята се, че сълзите на апачите балансират емоциите и служат като защита срещу емоционални травми. Естествено, те са могъщи помощници при медитация.

Бухалите са подобни на обсидиана – блестящи и ярки, но с остър ръб в характера си, който им позволява да режат право до сърцевината на нещата. Бухалите трябва да носят обсидиан, защото той им осигурява защита срещу вредните влияния.

 

9.10. Тотем на полярността: Елен

Бухалите са решителни и безстрашни и трудно се разубеждават, след като са взели решение. Тяхната предпазливост е склонна да блокира най–съкровените им чувства, затова е възможно да се отдръпнат от някоя връзка, ако се почувстват уязвими.

За бухалите е добре да придобият увереността на елените, които са горди и силни, но едновременно с това притежават чувствителност и усет за нуждите на другите, която се дължи на богатата им интуиция и съобразителност – качества, които бухалите трябва да развият.

 

9.11. Проявление на личността

 

Възрастен

Добродушен, жизнерадостен, с чувство за хумор, бухалът има независим и авантюристичен дух. Той обича да излиза на открито и да се радва на свободата, отвъд всякакви ограничения и прегради. На бухалите е необходима свобода на ума и изразяването, свобода да отидат, където сърцето им пожелае, да мислят каквото им харесва и да изричат това, което чувстват. Техният ум е много жив и проявява интерес към всичко, затова им е трудно да се справят и в крайна сметка не развиват никоя от дарбите си.

Любознателният им ум ги въвлича в дълги спорове и дискусии. Бухалите обичат да говорят за нещата, които ги вълнуват в момента, но не са особено възторжени по отношение на чуждите интереси.

Бухалите са искрени и индивидуалисти, често изпадат във весело настроение, но са склонни към експлозивни реакции, ако ги настъпят по болното място и гневът им избухва драматично, в случай че ги провокират. Тяхната дързост и откровеност понякога клонят към липса на чувствителност, дори към чиста грубост. Могат да бъдат жестоки и саркастични, когато обиждат някого.

Бухалите изискват свобода на движението и често се изплъзват от отговорност, в сляп порив да избегнат обременителни проблеми. Обичайно подобни опити за бягство от отговорност се връщат към тях като бумеранг и проблемите се увеличават, вместо да намаляват.

Те са смели и се увличат по опасни спортове, защото рискът и безразсъдството ги опияняват.

Бухалите са предприемчиви и изпитват удоволствие, когато откриват нови пътища, които другите могат да следват. Те са пионери, изследователи и мечтатели, които обичат да постигат неща с голям замах, макар че рядко остават доволни от постигнатото. Апетитът им ги кара да се връщат и да искат още и още, а когато става въпрос за материални блага, често им е трудно да различат нуждата от алчността.

Независимо от своята кипяща енергия и самоувереност, те са оказват пленници на страстта си да изследват много слепи улички, разпилявайки енергията си в твърде много посоки, така че техните планове и амбиции рядко се осъществяват напълно. Нужно е да концентрират ума си върху една единствена ясна цел, която, благодарение на своята решителност, ще могат да постигнат.

Положителни черти: Жизнерадост. Многостранност. Философски дух. Приспособимост. Прецизност. Надеждност.

Отрицателни черти: Екстремизъм. Нетактичност. Неспокойствие. Необузданост. Снобизъм.

Професионални възможности: Изкуство. Право. Писателка дейност. Библиотечно дело. Музика. Обществена дейност. Бизнес. Политика. Теология. Наука.

 

Деца

Кърмачето бухал умира за компания. То се къса от плач, когато го оставят само, но започва да гука и засиява от удоволствие, когато го пренесат в стаята, където са другите. То просто обича да бъде сред хора.

Децата бухали имат безгрижен характер, обичат да се забавляват и да се включват във всякакви игри. Те горят от любознателност и въпросите им неизменно започват със “Защо?”

 

Родители

Бухалите обикновено се отегчават от рутинната и тежка работа по отглеждането на децата и не обръщат голямо внимание на дисциплината, но подкрепят децата си в тяхната склонност към активност и авантюризъм.

Бащата–бухал горещо насърчава интересите на децата към спорт и занимания на открито и се включва в техните дейности.

Майката–бухал е предана на децата си и рядко проявява властолюбие. Когато децата израснат, тя постъпва повече като по–голяма сестра и истинска приятелка, отколкото като родител.

 

9.12. Любов и секс

Бухалите са романтици, със склонност към флиртове. Харесват всички трепети и вълнения на влюбването, но ненавиждат обвързването. Идеята да се обвържат ги ужасява и обикновено трябва да мине доста време, преди да се решат на сериозен ангажимент. Когато го сторят, любенето трябва да бъде авантюристично и вълнуващо, едва тогава стават пламенни любовници. Ако изчезне вълнението, за тях сексът се превръща в скука и неприятно задължение.

Съвместимост: Бухалите са съвместими със соколите (21 март–19 април) и сьомгите (22 юли–21 август).

Духовната сексуалност: По същество, тяхната духовна сексуалност е мъжка; те са напористи и енергични.

 

9.13. Здраве

Апетитът на бухалите към хубавите неща в живота, особено към добрата храна и доброто питие, може да причини напрежение в бъбреците и черния дроб. Тъй като хълбоците и бедрата са най–уязвимата област на бухала, могат да пострадат от бремето на излишно тегло.

Често страдат от нервни изтощения      , породени от прекалени вълнения.

 

9.14. Подходящ цвят: Златист

Златото, като метал, дава наименование на този цвят. Макар да привлича нечистотии към себе си, златото се пречиства от огъня (огънят на бедите?) и става още по–ценно.

Златистият цвят, като по–висока октава на оранжевия, излъчва любов и състрадание. Това е цветът на реализацията и на стремежа към съвършенство. Приложен в положителна насока, влиянието му вдъхновява и успокоява. Приложен в отрицателна насока, той може да доведе до алчност и прекалено отдаване на сетивни удоволствия.

Златото символизира издръжливостта и истинската същност на живота, която никога не хваща ръжда. Златистият цвят излъчва топлина, жизненост и благополучие.

Златистият цвят помага на бухала в стремежа му към реализация и усъвършенстване.

Музикален резонанс: Бухалите са настроени на вълната на до диез, една октава над соколите.

 

9.15. Благоприятни периоди

Най–добрите месеци на годината за бухалите са 21 март–19 април, 22 юли–21 август и 23 ноември–21 декември.

Най–добрият ден на седмицата е четвъртък.

Най–добрите периоди на деня са от 7 до 9 часа и от 19 до 21 часа.

 

9.16. Външна (съзнателна) цел и вътрешно (подсъзнателно) желание

Външната цел на бухала е разбирателството. Бухалите са мотивирани от необходимостта да търсят смисъла на нещата, отвъд видимото и отвъд опита. За бухалите в това се крие смисълът на всичко.

Във вътрешен план бухалите се стремят да определят истинската посока на движение. Това изисква от тях да хвърлят поглед напред, за да определят своите “мишени”. Бухалите се стремят да погледнат по–надалеч, да разширят своя хоризонт и да задълбочат духовното си развитие.

 

9.17. Духовната алхимия

Бухалът е повлиян от елементите земя и огън и именно огънят на планетата – земният огън – дава пламъка на ентусиазма и емоционалната топлина на бухалите. Огънят на нашата планета създава жар и топлина в емоционалното тяло на всеки от нас, запалва живост и остроумие в ума и дарява духа ни с предприемчивост и инициативност.

Тъй като бухалите са родени в период, който предшества една основна точка в Магическото колело, те са подвластни на едно магнитно привличане, вещаещо промяна, което се движи от запад на север, от земя към въздух. Именно влиянието на въздуха събужда в тях желание за свобода на движението.

Влиянието на посоката е от хладно към студено (– –) , а елементното притегляне е земя (–) и огън (+) с привличане към въздуха (+). Духовната сексуалност е мъжка. Така се осъществява равновесие между напористата и активна природа на бухала и склонността му към вътрешен живот. Така че съчетанието е (– – , – +, и + и се балансира с + от привличането по посока на въздуха).

 

9.18. Предизвикателствата на живота

Бухалите жадуват свобода на движението и свобода на духа, но често свободата им прераства в бягство от отговорност и изплъзване, което рикошира върху тях, защото всички сме подвластни на законите на кармата. Така при бухалите възниква нова отговорност, която се проявява под други форми и при други обстоятелства, но налага необходимостта да бъдат научени същите стари уроци. Да бъдеш свободен не означава да бягаш от отговорности или да нямаш проблеми. Това означава да бъдеш в своя център, там, където имаш свободата да определяш собствените си решения, вместо друг да ти ги натрапва, и да поемеш отговорността за тях.

Бухалите често ще изпадат в ситуации, в която ще бъдат принудени да разгледат посоката, която животът им е поел и да решат какво точно искат да правят и къде искат да отидат, за да не станат жертви на съдбата. Един от уроците в живота на бухалите е осъзнаването, че посоката на движение произлиза от мисълта и мисълта осигурява мощта на посоката, така че най–голямата сила, която човешкото същество притежава, е способността за творческа мисъл.

Независимо от изобилието на жизнена енергия и самоувереност, които имат, бухалите често вървят по безброй слепи улички и разпиляват енергията си, затова амбициите им никога не могат да се материализират напълно. Нужно е да се научат да се съсредоточават само върху една цел в определено време. Най–силният индиански войн не е този, които изстрелва най–много стрели, а умеещият да концентрира ума си върху една единствена мишена и да я порази с един единствен изстрел.

Трябва да култивират: Оптимизъм. Вдъхновение. Концентрация.

Трябва да избягват: Алчност. Преяждане. Преувеличения. Прекалено голямо задоволяване на собствените желания.

 

9.19. Основна функция и жизнен път

Жизненият път на бухала е предназначен да го доведе до откритието, че това, което искаме да се прояви на външен план, първо трябва да съществува вътре в нас. Тоест, това, което е отвън, първо е било вътре.

Основната им цел е да съумеят да хармонизират противоположностите, за да реализират напълно своя човешки потенциал.

В културните традиции на коренните американци изтъкаването на одеяло е изисквало много сили. Да изтъчеш красиво одеяло е дарба, защото то символизира вътрешната красота на човека, който го е изтъкал. То олицетворява и необходимостта от равновесие между ума и сърцето и нуждата рационалната мисъл да бъде балансирана с чувството, извиращо отвътре. В тази посока е и пътят на бухала.

Основната задача на бухала е да прояви своята извисеност и възторг. Само така той ще може да издигне на висота своя интелект и морал, да добие яснота на погледа и да достигне до своето духовното прозрение.

 

 9.20. Триграмата Идзин: Гън. Спокойната планина.

Бухалът е в североизточната посока на Колелото на годината.

Спокойната планина символизира извисяване, устойчивост и вътрешен мир. Тя подчертава нуждата да бъдем спокойни и със спокоен ум, за да можем да се съсредоточим върху своята цел. Поставя ударение върху значението на оттеглянето, медитацията и концентрацията.

 

9.21. Как да се държим с бухалите

Казвайте само неща, в които сте уверени. Обсъдете изцяло проблема с бухала. Той не се разубеждава лесно, затова всяко предложение трябва да бъде неопровержимо откъм факти.

Никога не намеквайте, че се съмнявате в добрите намерения на бухала.

Начало | Магическото колело
Цена 10 лв.