3

ЕЛЕН

 

 

1. Месец на раждане

2. Земно влияние

3. Слънчево влияние

4. Влияещ вятър

5. Влияещ елемент

6. Елементен клан

7. Рожден и животински Тотем

8. Растителен Тотем

9. Минерален Тотем

10. Тотем на полюрността

11. Проявление на личността

12. Любов и секс

13. Здраве

14. Подходящ цвят

15. Благоприятни периоди

16. Външна цел и вътрешно желание

17. Духовна алхимия

18. Предизвикателства на живота

19. Жизнен път и основна задача

20. Триграма на Идзин

21. Как да се отнасяме с хората с тотем

 

 

ОБОБЩЕНИЕ

 

Дата на раждане: 21 май–20 юли.

Земно влияние: Време на цъфтежа.

Влияещ вятър: Източните ветрове.

Посока: Югоизток.

Преобладаващ елемент: Въздух с огън.

Елементен клан: Пеперуден (въздушен) клан.

Елементен и животински тотем: Елен.

Растителен тотем: Лопен.

Минерален тотем: Ахат.

Тотем на полярността: Бухал.

Подходящ цвят: Оранжев.

Музикален резонанс: Ми.

Личност: Бърз. Буден, Приказлив. Обаятелен. Капризен.

Чувства: Силни, но неискрени.

Намерение: Многостранност.

Характер: Жив.

Положителни черти: Приветливост. Остроумност. Интелектуалност.

Отрицателни черти: Непостоянство. Неспокойство. Мързел. Обезвереност.

Сексуалност: Възбуждащ.

Съвместимост: Гарвани и видри.

Съзнателна цел: Да обединява.

Подсъзнателно желание: Овладяване на ума.

Жизнен път: Координация.

Триграма Идзин:  Дуй. Щастливото езеро. Успехът идва чрез издръжливост.

Духовна алхимия: преобладаващ Ян.

Трябва да култивира: Концентрация. Упоритост. Съчувствие.

Трябва да избягва: Капризи. Непостоянство. Преднамереност.

Начални тотеми: Елен. Орел. Пеперуда. Лопен. Ахат. Бухал.

 

3.1. Месец на раждане: 21 май–20 юни

3.2. Земно влияние: Време на цъфтежа

Времето на цъфтежа е последният цикъл от пролетта. Това е периодът, когато посадените семена са покълнали и са се превърнали в млади растения.

Това време напомня младостта, когато човек навършва пълнолетие. То е период на натрупване на нови знания, но често истинското им осмисляне се замества от нетърпението на младостта.

Това е период на задълбочено осъзнаване, когато околният свят се възприема в по–широка гледна точка. Хората, родени през Времето на цъфтежа, притежават способността да разгърнат изцяло вродения си потенциал и да открият собствената си роля в цялостната схема на живота. За целта е нужно да приложат всичките си умения и способности и цялата си интуиция, за да видят нещата, които са отвъд обхвата на физическите им сетива.

Времето на цъфтежа е период на прехода от пролетта към лятото, когато дърветата напълно са се разлистили, цветята са разцъфнали и цялата природа е в зенита на своята съзидателна сила.

 

3.3. Влияние на Слънцето

Това е период, когато слънчевата енергия нараства, за да достигне връхната си точка в деня на лятното слънцестоене. Родените през този период проявяват бързо и интензивно творческите си способности и успяват да привлекат вниманието на околните към себе си. Те са активни и многостранни, но често са склонни да изпадат в лошо настроение, което понякога е толкова потискащо, колкото отрупаното с облаци небе в зноен летен ден.

Тези хора притежават огнен темперамент и добър характер, но когато не са в настроение, стават много трудно поносими за всички, които са близо до тях.

Съотносителният знак в слънчевата астрология е Близнаци.

 

3.4. Влияещ вятър: Източен

Посока: Югоизток

Чудотворната, носеща енергия сила, която с настъпването на пролетта дава нов живот, достига връхната си точка в третия период на сезона, когато ударението се премества от събуждане и активизиране към процеса на трансформация. Влиянието на източните ветрове по Времето на цъфтежа се асоциира с младостта, когато човек за първи път усети изпитанията на любовта. Източните ветрове носят безстрашие – качество, присъщо на младостта, когато човек рядко обръща внимание на опасностите, които крие дадена ситуация, преди да пристъпи към действие.

Както при хората от другите два пролетни цикъла, родените през Времето на цъфтежа се нуждаят от повече далновидност, откровеност и яснота – качества, важни за тяхното развитие. Те се ръководят в живота от непрестанен импулс за промяна и развитие, от придвижване от една ситуация в друга. Те носят нещо от духа на трансформацията, който кара цветята и дърветата да разцъфнат и променя околната среда само с едно докосване, част от жизнена сила, която променя света.

Тотем на Изтока е орелът (вж. 1.4.).

 

3.5. Влияещ елемент: Въздух с огън

Силата на елемента огън, която се свързва с Изтока, дава на родените през Времето на цъфтежа един вътрешен подтик да се стремят към всичко, което е по възможностите им да достигнат. За съжаление, те често не успяват да осъзнаят, че огънят идва от самите тях и най–важната промяна, която трябва да направят, е да преобразят себе си.

Хората, родени през Времето на цъфтежа, обикновено са ярки, блестящи и живи личности, с много енергия, устремени към всичко, което ги привлича, но са по–малко заинтересовани, дори апатични, към проблемите на приятели и колеги. Понякога не проявяват заинтересованост и към собствените си интереси, за голямо удивление на близките си.Тези хора са подвластни на елемента въздух, който се асоциира с ума, мислите и идеите, както и със смяната на посоките.

 

3.6. Елементен клан: Пеперуден (въздушен) клан

Хората, родени по Времето на цъфтежа, принадлежат към Пеперудения Клан, който се управлява от елемента въздух. Пеперудата е най–красивият символ на въздуха, защото е винаги в движение и непрекъснато сменя положението и посоката си.

Родените между 21 май и 20 юни приличат на пеперуди – прехвърчат от едно място на друго в търсене на нектар, но се спират само за миг, преди да плеснат с криле и да отлетят. Сякаш са подвластни на някакво неутолимо любопитство, което ги води в едно изследователско пътешествие – тук ще погледнат, там ще зърнат. Те са очаровани от всичко, което попада пред погледа им, но то рядко е достатъчно силно, за да останат при него.

Точно както пеперудите помагат за опрашването на растенията, така и родените през Времето на цъфтежа помагат на другите, дарявайки ги с новите идеи и част от свежата енергия, които носят.

 

3.7. Рожден и животински тотем: Елен

Бързоногият елен е рожденият и животински тотем на хората, родени през Времето на цъфтежа.

Въпреки че съществуват различни видове елени, отличаващи се по размер и тегло, всички имат една обща черта – грациозност. Мъжкарите носят красиви разклонени рога, които започват да растат в началото на лятото и завършват растежа преди сезона на разгонването в края на есента. Всяка година през януари и февруари, преди да се родят малките, рогата падат от главите на елените и те стават много уязвими.

Мъжките и женските живеят в отделни групи, докато не настъпи сезонът на размножението. Тогава мъжкарите се състезават за своята избраница, но рядко се бият до смърт. След съвкупяването те живеят за известно време на малки стада.

Елените добре се вписват в околната среда и долавят всеки звук и движение. Те издават многобройни звуци – от най–обикновени, наподобяващи блеенето на овца, до пронизващ писък, ако животното е изплашено или се намира в опасност. Елените с хранят с трева, листа, клони, малки храсти и дървесна кора. Кошутите раждат най–често по две или три еленчета.

Подобно на своя животински тотем, хората, свързвани с елена, са чувствителни, будни и подвижни. Притежават силна интуиция и лесно могат да доловят чувствата на околните. Силната им емоционалност откликва на настроенията на околните и елените могат да бъдат състрадателни и отзивчиви. Елените слушат, но не винаги внимателно. Мислите им връхлитат толкова бързо, че чутото поражда у тях върволица от мисли, събуждащи взрив от емоции, които незабавно трябва да намерят словесен израз. В резултат на това имат досадната склонност да прекъсват разговора и да не позволяват на събеседника да довърши мисълта си.

Елените ценят красотата и красивите предмети. Наблюдавайте някой млад мъжки елен, когато хубаво момиче се изпречи на пътя му! Но не само повърхностната красота ги привлича. Те притежават достатъчно проницателност, за да открият красотата, която се крие в душата. Притежават изобретателност да създадат нещо оригинално, използвайки най–обикновени материали. Те изпитват нужда да творят красота, която да се проявява не само във физически, но и в емоционален план и са способни да извлекат най–доброто от хората около тях.

Подобно на своя животински тотем, елените обичат компанията на собствения си пол и добре общуват със себеподобните. Такива приятелства обикновено надживяват приятелствата с хората от противоположния пол, с които срещат трудности в общуването. Както елените скачат от място на място, така и хората–елени често скачат от идея на идея, от една ситуация в друга и тъй като никъде не се застояват достатъчно дълго, често не успяват да изпълнят онова, което са си наумили. Те притежават една дива, неконтролируема сила, която ги прави трудни за разбиране както от околните, така и от самите себе си. Един от уроците, които трябва да усвоят в живота си, е да разберат стойността на дисциплината, последователността и постоянството. Елените нямат усет за време и изразходват много енергия, тъй като животът им не е организиран по най–ефективния начин.

 

3.8. Растителен тотем: Лопен

Лопенът (Verbascum thapsus) е растение с дебели кадифени листа и гъсти класовидни съцветия. На височина достига до 180 см и расте по диви места и полета. Наричат го още “бархетно” растение или “пухкав плевел”. Известно е и като тоягата на Аарон, защото стъблата му приличат на пръчка, а листата му имат влакънца, сякаш са облечени в бяла бархетна одежда. Жълтите, с пет венчелистчета цветове, израстват върху високите съцветия, непосредствено до стъблото. Цъфтят през юли и август.

Лопенът е полезно растение с многостранни лечебни свойства. Използва се от коренните американци за лекуване на простуда и кашлица, както и против чревни разстройства Листата му са се ползвали за третиране на рани и контузии. Според коренните американци отварата от лопен е полезна за бъбреците и пикочния мехур. Маслото от пресовани свежи цветове на лопен се използва за премахване на брадавици. Изсушени листа от лопен били употребявани от някои коренни американци за приготвяне на микстура, която е служела за облекчаване на астма и белодробно възпаление.

Подобно на своя растителен тотем, елените са общо взето многостранни и надарени хора и се издигат над нивото на много други хора. Стремят се да бъдат оценени в своята работа, при все че по характер са малко объркани.

 

3.9. Минерален тотем: Ахат

Ахатът е приличащ на восък кварц, който често набраздява кухините в скалите и има ивичест вид. Неравномерността на слоевете е причинена от различния период на разпад на отделните елементи. Цветовете му варират от бял до сив, от син до зелен, от кафяв до черен. Ахатът символизира материалния свят и затова се свързва от хората на Запада с късмета. Една разновидност на ахата е ониксът, който има бели, черни, кафяви и зелени ивици. Ониксът е наричан и камък на “слуха”. На Изток вярват, че подпомага при медитация, позволявайки на човека, който я практикува, да чуе вътрешния глас на своя висш Аз.

Добре е елените да носят ахат на медальон, огърлица или пръстен, защото той оказва влияние върху фините енергии на аурата, ако се носи близо до кожата. Той стимулира и чакрите в областта на слънчевия сплит, сърцето и гърлото да заработят в хармония. Ахатът стабилизира емоциите, а това е важно за елените, чиито емоции често са объркани.

Общо взето елените са толкова бързи при придвижването от една идея или ситуация в друга, че не разполагат с достатъчно време да разпознаят истината, която е пред очите им. Минералният тотем може да бъде от голяма полза за стабилизирането на енергията им и да им помогне да преодолеят тази трудност. Ахатът е бил смятан за лечебен камък от много племена на коренните американци.

 

3.10. Тотем на полярността: Бухал

Елените имат нужда от ръководството на бухала, тяхната противоположност, за да култивират интелекта си, така че той да стане инструмент за разширяване на съзнанието им отвъд границите на това, което е очевидно в непосредствената околна среда.

Еленът обича да трупа информация, но не я осмисля достатъчно добре, за да му служи по–ефективно. Бухалът е ясновидец, той е мъдрата стара птица, способна да помогне на елена да контролира интелекта си, за да достигне царството на интуитивното знание и да добие умение да вижда зад пределите на непосредствената близост.

 

3.11. Проявление на личността

 

Възрастен

Приветливи, приспособими, искрящи и изразителни, елените разцъфтяват в разнообразието на промените. Те имат ярка индивидуалност, но се колебаят между самоувереност и обезвереност, екстаз и депресия и често създадат впечатление, че са две различни личности. Могат да бъдат чаровни, привлекателни и безкрайно забавни и едновременно с това раздразнителни, саркастични и унили.

Елените жадуват за разнообразие и непрестанно дирят вълнуващи развлечения. Притежават необходимите умения, за да решат широк кръг от проблеми, често са много сръчни, но лесно се отегчават от рутинни дейности и им липсва отговорност и практичност да ги довършат докрай. Ненавиждат скучната работа, еднообразието и рутината. Елените са общителни и могат да говорят за всичко и с всеки. Често говорят прекалено много, а слушат твърде малко и не успяват да извлекат максимума от дадени взаимоотношения. Лесно поглъщат информацията, но рядко остават с нея достатъчно дълго, за да я разберат, затова са склонни да правят прибързани заключения, преди да са узнали съществени факти. На елените им е нужно разнообразие, иначе случаи лесно се отегчават. Те живеят в свой свят на идеи и успяват да се наложат в света на умствените предизвикателства, които поемат в по–голяма мяра, отколкото могат да издържат. В резултат на това са податливи на нервни изтощения. Сменят работата си с лекотата, с която сменят дрехите си. Много са работливи и често допълват доходите си като работят на няколко места. Точността не е тяхна силна страна, но не защото не са организирани, понякога просто така се случва.

Положителни черти: Приспособими. Многостранни. Интелектуални. Остроумни. Логични. Разговорливи. Ярки.

Отрицателни черти: Капризни. Променливи. Неспокойни. Хитри. Непоследователни. Мързеливи.

Професионални възможности: Авиация. Комуникации. Танци. Електроинженерство. Електроника. Лингвистика. Автомобилна промишленост. Медии. Администрация. Спорт. Писано слово.

 

Дете

Бебетата елени са изтъкани от енергия – бързи, будни и живи. Притежават голямо въображение и могат да живеят в света на фантазиите си. Това е опасно, когато са в юношеска възраст, защото понякога не различават реалния свят от собствените си фантазии. Те не лъжат, нито измислят. Елените са убедени, че фантастичните неща наистина са се случили.

Децата елени трябва да бъдат насърчавани да се изразяват точно и ясно. Често им липсва търпение и концентрация, за да научат нещо в неговата пълнота. Бързият им ум често се задоволява да се плъзга по повърхността на нещата.

 

Родител

Елените стават предани, дори педантични родители и могат да бъдат толкова обзети от своя стремеж да осигурят на поколението си най–доброто, че не се спират пред никакви жертви, за да го направят. Затрудненията настъпват по–късно, когато не се сбъдват техните очакванията децата да им отговорят със същата преданост. Тогава настъпват разочарованията.

 

3.12. Любов и секс

Естествената дружелюбност на елените лесно може да се изтълкува като отявлено флиртаджийство. Мъжете елени са експерти по непринудено беседване с жени. Техният очарователен начин на водене на разговор предразполага жените да повярват във всичко, което им казват. Добрите им маниери подчиняват с обаянието си. Жените също обичат да разговарят. Когато са в добра форма, са остроумни, забавни и съблазнителни. Когато не са, не се спират пред нищо.

Елените, както мъжете така и жените, обичат нежността преди сексуалния акт. В секса са толкова добри, колкото са остроумни в разговорите. Склонни са да говорят, когато се любят. Тъй като разнообразието е ключ към разбирането на темперамента на елените, верността обикновено не е най–силната им страна.

Пътят към сърцето на елена минава през споделянето на техните стремежи и интереси. От своя страна те не обичат да споделят домашните задължения и макар че обичат хубавите ястия, рядко изпадат във възторг от готварството.

Съвместимост: Еленът е съвместим с гарвана и видрата (родени между 22 септември–22 октомври и между 20 януари–18 февруари).

Духовна сексуалност: (+) Основната духовна сексуалност на елените е мъжка, т.е. обикновено са насочени към външния свят и са активни в поведението и желанията си. Винаги са склонни да поемат инициативата в свои ръце.

 

 

3.13. Здраве

Хората, родени през Времето на цъфтежа, имат толкова активен ум, че често лягат късно и рядко се наспиват добре. Тъй като са склонни да живеят под напрежение, нервното изтощение е постоянна заплаха за тяхното здраве.

Времето на цъфтежа е свързано с проблеми във външните части на тялото, като ръцете и раменете. Най–уязвимите вътрешни органи са белите дробове и дихателните пътища, така че трябва да се вземат мерки при грип и настинка, за да не прераснат в бронхит и пневмония.

 

3.14. Подходящ цвят: Оранжев

Оранжевият цвят се намира между жълтия и червения и тъй като жълтият се свързва с умствената дейност, а червеният – с физическата, оранжевият се възприема като мост между ума и физическия свят. Така силата на ума (жълтия цвят) се проявява във физическата дейност (оранжевия цвят). Влиянието на оранжевия цвят се проявява в захранване на мисълта с енергия, която дава сили на творческите възможности да се разгърнат. Да се реализира е една от целите в живота на елена. Оранжевият цвят е топъл и приветлив, затова елените се чувстват удобно в топла и весела атмосфера. Те реагират на нехармоничната атмосфера като се свиват в себе си и започват да странят от околните.

Музикален резонанс. Елините се настройват към музикалната нота ми.

 

3.15. Благоприятни периоди

Най–благоприятните месеци през годината за елените са 21 май–20 юни, 22 септември–22 октомври и 20 януари–18 февруари.

Най–добрият ден от седмицата е сряда.

Най–доброто време през деня е между 7 и 9 часа и между 19 и 21 часа.

 

3.16. Външна (съзнателна) цел и Вътрешно (подсъзнателно) желание

Съзнателната цел на елена е да свързва и обединява, да установява връзки и да подкрепя. За елените е важно да консолидират енергията си, вместо да я пилеят на много места. За тях е проблем как да обединят творческите способности на ума и сръчността на ръцете и как да адаптират идеите си към сетивния свят. Мисловният процес на елените обикновено следва пътя на логиката. Но животът ще ги изправи пред необходимостта да разширят своя светоглед отвъд интелекта, за да станат господари на ума, вместо негови слуги. Това е истинският стремеж на висшия им Аз.

 

3.17. Духовна алхимия

Елените се носят от вятъра на идеите от една привлекателна възможност към друга, към всяко нещо, което стимулира ума. Те се движат, водени от един вътрешен огън, който ги тласка към вечна промяна. Това, от което се нуждаят, за да балансират енергията си, е проявата на мислите и идеите в практическата реалност. Средствата за това се намират в самите тях. Необходимо е да гледат от по–голяма перспектива, да отделят на всяка идея достатъчно време, за да проникнат под повърхността на видимото.

Влиянието на посоката се променя от пасивна (–) към активна (+). Полярността на огъня, както и на въздуха е (+). Духовната сексуалност е също мъжка. Съчетанието е (– +, + + и +).

 

3.18. Предизвикателствата на живота

Елените са подвластни на безброй случайни събития, които могат да ги отклонят от пътя и да ги провалят. Често обстоятелствата, които възникват, ограничават възможностите им. Целта на подобни неуспехи е да забавят елените, защото те започват да изпреварват самите себе си. Нужно е да гледат на подобни ситуации като на благословия, която им предоставя възможност малко да починат, да обмислят последиците и да разгледат алтернативите. Неуспехите са единственият начин да “застигнат” себе си, да открият собственото си темпо и да отговорят на въпросите, които са от истинско значение.

Елените трябва да развият възможностите си за концентрация и да добият стабилност и издръжливост. Нужно е да избягват безпокойството и разпиляването на енергията си в безплодни начинания и да обуздават своето униние и липса на благодарност към живота.

 

3.19. Главна функция и жизнен път

Главната функция на елените е обединението на всичко, което изглежда противоречиво и привеждането му в хармония. Техният жизнен път ги води към приемането на факта, че за да намерят равновесие трябва да приведат своя интелект, интуиция, разум, съзнание и подсъзнание в хармония. Задачата им е да премахнат разделението, което извира от самите тях. Елените притежават огромно любопитство, което все ги отклонява към нови експерименти и разнообразие. Духовният смисъл на любопитството е постигане на познание, което, за да има стойност, трябва да бъде приложено. Елените трябва да осъзнаят, че знанието, което се добива чрез опита, трябва да бъде приложено при определяне на алтернативите в живота. Едва когато истинските стойности надделеят над всичко преходно и хората, родени през Времето на цъфтежа, се научат да проявяват достатъчно търпение, за да съберат плодовете, ще постигнат реализация.

 

 3.20. Триграмата Идзин: Дуй, Езеро.

 

Триграмата символизира радостта, възникнала от нещо, което е добре направено, щастието и удовлетворението от постигнатото. Символизира и необходимостта от хармония, толкова присъща на елените. Учи, че постоянството води до успех.

 

3.21. Как да се отнасяме към елените

Не подценявайте интелигентността на елените, размишлявайте заедно с тях над трудни въпроси, но винаги се съобразявайте с емоционалната им уязвимост.

Бъдете добри слушатели. Елените обичат да говорят, но мразят да бъдат апострофирани и прекъсвани. За елените добър събеседник е този, който изслушва всичко, което му кажат.

Елените обичат разнообразието и ненавиждат рутината. Стремете се да им представяте обикновените неща по различен начин.

Елените са много напрегнати, затова трябва да ги накарате да се чувстват по–спокойни и отпуснати във вашата компания.

Начало | Магическото колело
Цена 10 лв.