7

Гарван

 

 

1. Месец на раждане

2. Земно влияние

3. Слънчево влияние

4. Влияещ вятър

5. Влияещ елемент

6. Елементен клан

7. Рожден и животински Тотем

8. Растителен Тотем

9. Минерален Тотем

10. Тотем на полюрността

11. Проявление на личността

12. Любов и секс

13. Здраве

14. Подходящ цвят

15. Благоприятни периоди

16. Външна цел и вътрешно желание

17. Духовна алхимия

18. Предизвикателства на живота

19. Жизнен път и основна задача

20. Триграма на Идзин

21. Как да се отнасяме с хората с тотем

 

 

ОБОБЩЕНИЕ

 

Дати на раждане: 22 септември–22 октомври.

Земно влияние: Време на падащите листа.

Влияещ вятър: Западен. Тотем: Мечката гризли.

Посока: Югоизток.

Преобладаващи елементи: Въздух със земя.

Елементен клан: Пеперуда (въздушен) клан. Функция: Прокарване на идеи.

Рожден и животински тотем: Гарван.

Растителен тотем: Бръшлян.

Минерален тотем: Азурит.

Тотем на полярността: Сокол.

Подходящ цвят: Син.

Музикален резонанс: Ла.

Личност: Обаятелни. Приветливи. Добродушни. Толерантни.

Чувства:Сензитивни.

Намерение: Справедливост.

Характер: Отзивчив.

Положителни черти: Идеализъм. Романтичност. Дипломатичност.

Отрицателни черти: Нерешителност. Лекомислие. Лековерност. Злопаметност.

Сексуалност: Силна.

Съвместимост: Видра и Елен.

Съзнателна цел: Партньорство

Подсъзнателно желание: Хармония и красота.

Жизнен път: Хармонизиране.

Триграма Идзин:  Джън. Гръм. Желание за постижение.

Духовна алхимия: Преобладаващ ян.

Трябва да култивира: Решителност. Постоянство. Безпристрастност. Вдъхновение.

Трябва да избягва: Нерешителност. Колебливост. Непостоянство.

Начални тотеми: Гарван. Мечката гризли. Пеперуда. Бръшлян. Азурит. Сокол.

 

7.1. Месец на раждане: 22 септември–22 октомври

7.2. Земно влияние: Време на падащите листа

Това е първият цикъл, който е повлиян от духа на Запада, първият период на есента, когато всичко в природата забавя своя ритъм и се прибира в себе си, готвейки се за сезона на съня и обновлението, който предстои.

Това е времето, когато дърветата ронят листата си и животните се преместват към местата за зимуване или започват да трупат запаси от телесна мазнина, за да имат сили да преживеят зимната летаргия, а птиците отлитат към по–топли страни.

Самонаблюдението е качеството, олицетворяващо това време, а хората, родени през този период, притежават умението да обръщат поглед навътре и да се вглеждат в тях, вместо да търсят външна реализация.

 

7.3. Слънчеви влияния

Есенното равноденствие на 22 септември е другата равновесна точка в слънчевия цикъл, когато денят и нощта се изравняват, за да отбележат “промяната на скоростта” в естествения ритъм на живота. Докато при пролетното равноденствие природата се хармонизира, за да премине с взрив към ново действие, сега тя се готви за почивка, защото слънчевата мощ намалява и тъмнината преобладава в годишния цикъл.

В древността това е било време за благодарност и съзерцание, време на признателност за реколтата, събрана през плодоносните месеци и време за наблюдение как Колелото на живота се върти към сезоните на външната пустота, за да подсети човек да погледне към вътрешната си същност, която го поддържа жив. Съотносителният знак в слънчевата астрология е Везни.

 

7.4. Влияещ вятър: Западен

Посока: Югозапад

Западните есенни ветрове носят цялата мощ на природата. От човешка гледна точка те носят повеите на зрелостта и олицетворяват средата на човешкия живот, за разлика от бурите от изпитания и грешки, които връхлитат върху нас в ранното юношество.

Това са ветровете, които действат като спирачка на човека, отдаден на чисто физическа активност, като му помагат да спре и да осъзнае постигнатото през живота си.

Западните ветрове са символ на ясната цел и посока на ума, на необходимостта да знаем накъде отиваме и на успокояващата увереност, че има сила, която стои зад нас и ни подкрепя.

Сила на Запада води човека към способността да се концентрира и самонаблюдава. Тя помага да отклоним ума от материалните към по–духовните аспекти на живота и да оползотворим всичко, което сме натрупали като познание в миналото.

Това е силата, която вдъхва решителност да осъзнаем вътрешните си сили и слабости и да ги поставим на изпитание. Тя ни дава смелостта да разширим обхвата на търсенията и да изследваме нови и непознати области.

Западът се свързва с есента и здрача, защото и двата периода предхождат обновлението. Той отразява зрелостта и символизира средата на човешкия живот.

Животинският тотем на запада е мечката гризли, най–могъщата мечка, която през есента развива трескава дейност в подготовка за летаргичния зимен сън.

Коренните американци уважавали мечката гризли като същество, което се самонаблюдава. Смятали, че тя обмисля внимателно действията си. Много племенни легенди разказват, че животното е способно да погледне не само в сърцето си, но и в сърцата на другите и по този начин да добие знания и мъдрост.

Мечката гризли е могъщо животно и в качеството си на тотем отразява безкористността на идеализма, мъдростта на самонаблюдението и силата, която извира от духа.

 

7.5. Влияещи елементи: Въздух със земя

Елементът земя притежава голяма поддържаща сила, това е елементът на постоянството и надеждността. Хората, повлияни от земята, са надеждни партньори, приятели и колеги.

Силата на земята носи вътрешния огън на упоритостта, който подбужда личността да дерзае отново и отново, за да се изправи от блатото на видимото поражение и да се втурне още веднъж напред, докато победата се появи в полезрението му.

Хората, родени по Времето на падащите листа, изпитват силното въздействие и на елемента въздух, който се проявява в тях чрез личната активност и чрез ума.

Въздухът стимулира и захранва с енергия, но се нуждае от свобода, иначе застоява и започва да потиска. Въздухът е свързван с умствената дейност и общуването, така че хората, родени през този период, навярно притежават жив ум, умеят да се изразяват с думи и идеи и са доста общителни. Тяхната земна стабилност обаче може да ги въвлече в ситуации, в които ще се чувстват ограничени и хванати в капан.

Както въздухът, който дишаме, може да бъде спокоен и освежаващ или гневно развихрен и сеещ разрушения, когато вилнее буря, така и хората, родени по Времето на падащите листа, носят мир и хармония, но ако нещо ги натъжи, могат да станат неконтролируеми и да развалят празника на другите.

 

7.6. Елементен клан: Пеперуден (въздушен) клан

Хората, родени през Времето на падащите листа, принадлежат към Пеперудения Клан и изпитват силното влияние на въздуха. Ето защо те винаги проявяват активност, винаги са в движение и често променят отношението си към нещата.

Хората от Пеперудения Клан са добри организатори и носители на нови идеи. Те възторжено общуват с околните.

 

7.7. Рожден и животински тотем: Гарван

По света има повече от сто различни видове гарвани, от черния евразийски Corvus, Corvus corax, до свраката Corvus monedula. Гарванът е масивна птица с черни пера, със здрава човка и силни крака. Това е една от най–приспособимите птици, която се аклиматизира към всяка околна среда. Гарванът е граблива птица, която живее значително време на земята и се изхранва със семена от посевите, корени на растения, плодове, мърша и дребни животни. Гарваните обикновено живеят по двойки или на групи. През зимата се събират на ята и споделят общи места за нощуване.

Независимо че фермерите ги възприемат като досадни птици, коренните американци уважават гарваните, защото те почистват боклуците и балансират процесите в природата. Гарванът е почитан като птица–учител поради способността си да се чувства у дома както в небесата, така и на земята и поради навика да живее в група – черти, които изглеждат съвсем човешки. Коренните американци вярвали, че гарванът осъществява връзка между човека и природата[1], затова възприемали всяка тяхна поява като послание.

Видът Corvus corax е най–едрият от гарвановия род. Има ромбовидна опашка и дълги остри крила, който могат да се разперят на 120 сантиметра, здрава и тежка човка и рунтави пера на врата. Строи гнездата си от клончета и пръчки високо по върховете на дърветата или върху скални издатини и атакува всяка птица, която дръзне да нахлуе в неговото пространство.

Подобно на своя тотем, хората, свързвани с гарвановия клан, не са самотници. Те се чувстват несигурни ако са сами и предпочитат компанията на околните, чувствайки се в безопасност, когато са в група. Затова работят по–добре в колектив, отколкото сами и се чувстват най–щастливи в рамките на сигурността, която им предоставя дадена организация. Притежават силно развито чувство за вярност към групата или организацията, към която принадлежат и са готови да я защитят с думи и дела. Подобно на гарвана, те са бдителни, дори подозрителни и не забравят никога миналите произшествия и инциденти. Понякога изглеждат направо страхливи и имат склонност да се измъкват от всяка ситуация, която предвещава опасност.

В древността гарванът е свързван с магията. Но за древните в магията няма нищо свръхестествено и свръхнормално. Тя е форма на проява на творческия дух във физическата реалност. Хората–гарвани притежават по–голяма способност от повечето хора да превръщат желанията си в действителност. В миналото гарванът е бил почитан като пазител и покровител на скритото знание. Подобно на своя тотем, хората–гарвани опазват чудесно поверените им тайни и на тяхната дискретност може да се разчита.

Гарванът е птица, която може да планира с часове над планини и гори, използвайки крилата си. Той е много чувствителен към промените в атмосферата. Хората гарвани сякаш се реят в точката на уравновесяване между различни посоки – една почти неутрална точка. Поради тази своя склонност те често са нерешителни и бавно взимат решения, било то, когато избират каква дреха да облекат или когато определят курса си на действие. Те са умели при оценката на качествата и предимствата на всяка алтернатива, пред която са изправени и основният им проблем е вземането на решение. След като вземат решение обаче, действат активно и неуморно.

 

7.8. Растителен тотем: Бръшлян

Бръшлянът (Hedera helix) е издръжливо, вечнозелено, катерливо растение, което се оплита спираловидно около ствола на някое дърво и разцъфтява в тъмната част на годината. Неговите тъмни, подобни на кожа листа, имат от три до пет заоблени краища. Цветовете му се появяват от август до октомври и имат кълбести, зеленожълти съцветия. Ражда дребни безкостилкови плодове, които узряват през зимата, осигурявайки храна за гладните птици.

Растението се използва за лечение, но много предпазливо, защото е отровно. Употребява се за приготвяне на мехлеми за облекчаване на страданията при кожни заболявания.

Бръшлянът олицетворява прераждането и възстановяването. В традициите на европейските народи той е бил възприеман в двойка с бодливата зеленика (бръшлянът изразява мъжкото начало, а бодливата зеленика – женското). Неговата издръжливост и прилепчивост, способността му да се запази вечно зелен, символизира вечната способност на живота да продължава.

Бръшлянът е неоценим помощник на гарваните. Във време на неприятности и промени той им дава сили да проявят упорство и постоянство.

Бръшлянът се използва за символично построяване на арка, която свързва смъртта с прераждането, показвайки, че това, което изглежда край, не е нищо друго, освен ново начало.

 

7.9. Минерален тотем: Азурит

Азуритът е меден карбонат, съставен от непрозрачно синьо вещество с метален отблясък. Това е камък с нежно и спокойно трептене, което го прави особено полезен за съсредоточаване при медитация. Не е симетричен и гладък като структура, но е красив в привидното си несъвършенство. Самата му структура ни учи, че всяка същност, както и да изглежда, носи вътрешен потенциал за усъвършенстване.

Подобно на азурита, гарваните притежават нежен аспект на характера, който им позволява да привеждат в хармония средата, в която попаднат.

Гарваните трябва да носят азурит, защото ще им помогне да се свържат по–добре с енергията на земята и да получат прозрение за собствената си природа. Камъкът може да им помогне да разширят своето осъзнаване и далновидност. Може да се носи като пръстен, за предпочитане на дясната ръка, или просто в джоба или чантата.

 

7.10. Тотем на полярността: Сокол

Както своя рожден тотем, гарваните са способни да връхлитат от едно място на друго, от ситуация, в която чувстват сигурност и материална обезпеченост, към други, насочени към духовните сфери. Техният проблем е липсата на последователност и една вътрешна противоречивост, която ги прави подозрителни и колебливи при вземането на решения. За да добият равновесие, те се нуждаят от далновидността, безстрашието и двигателната сила на сокола.

След като намерят точката на своето равновесие и се научат да използват ефективно енергията си, гарваните могат да бъдат много полезни за околните, защото изпитват удоволствие да споделят наученото.

 

7.11. Проявление на личността

 

Възрастни

Като неуморни, добродушни, артистични и приказливи същества, гарваните са хора, които изпитват удоволствие от нови неща и нови преживявания. В тяхната неуморност обаче липсва суетене и безцелно препускане нагоре–надолу. Просто след като изследват определени възможности и отношения, те са нетърпеливи да преминат нататък.

Общо взето са сърдечни и приятни хора, но лесно се влияят от атмосферата на мястото или от психологическия климат, създаден от някой човек или група хора и ако той е враждебен и груб, са склонни да станат мрачни, унили и раздразнителни.

Гарваните по–лесно показват двете страни на своя характер от повечето хора. Понякога са весели, общителни и забавни. Друг път са досадни, свадливи, упорити и навъсени. По подобен начин в определени периоди могат да влагат цялата си жар и енергия в работата, и дори да създават впечатление, че се опияняват от нея, но когато решат да отдъхнат, нежеланието им да започнат работата отново ги прави инертни и дори мързеливи. Гарваните имат нужда от презареждане на батериите от време на време, и след като го сторят, обикновено се захващат ентусиазирано с работата, за да £ се отдадат изцяло.

Гарваните ненавиждат бъркотията и безредието. Обичат нещата им да са подредени и резултатни, както на работното място, така и в къщи.

Тъй като са сговорчиви, гарваните обикновено се приспособяват добре в групи и техният такт и дипломатичност помагат за обединението на хората и превръщането им в хармоничен екип. Гарваните не са самотници. Могат да изпаднат в нервна депресия, ако работят сами или ако ги оставят сами да си блъскат главата. Те са жизнени, когато работят в група или с партньор. Гарваните просто имат нужда да споделят.

Гарваните ненавиждат караниците, споровете и емоционалните бъркотии. Тяхната склонност да бъдат добре с всички може да доведе до обвинения в двуличие. По природа са добри посредници.

Стремежът към намиране на баланс и справедливост е в резултат от мястото, което заемат върху Земната паяжина – периодът на здрача в дневния цикъл, когато природата стига до точката на равновесието, и периодът на есента в годишния цикъл, когато денят е равен на нощта. Както те са повратни точки в природния цикъл, така гарваните са повратна точка в цикъла на духовната еволюция – балансирани между материалния и физическия свят, между това, което може да бъде видяно и усетено с физическите сетива и сферата на невидимото, уловима единствено с помощта на духа. Така макар и да са практични и здраво стъпили на земята, гарваните проявяват дълбоки интереси към тайнствата на живота.

Положителни черти: Идеалисти. Дипломатични. Романтични. Сговорчиви. Приветливи. Отзивчиви.

Отрицателни черти: Злопаметни. Лекомислени. Наивни. Меркантилни

Професионални възможности: Изкуство. Антикварство. Авиация. Архитектура. Инженерство. Механика. Военна служба. Живопис. Политика. Здравеопазване.

 

Деца

Бебето гарван обикновено е приятно, ведро, кърмаче, което печели сърцата на околните. Като кърмачета гарваните са по–малко капризни и раздразнителни от мнозина техни връстници и лесно се задоволяват и усмихват.

В по–ранната си възраст детето–гарван проявява нежелание да взема решения. То предпочита да не бъде изправяно пред избор, независимо дали става въпрос какво да яде или да облече или с какво да си играе. Не че изисква всичко да му бъде налагано, просто се нуждае от насочване, за да направи избор. Детето–Гарван не се втурва да решава само.

Това колебание може да продължи, когато детето поизрасне и е възможно да бъде сбъркано с инат, докато всъщност е предпазливост. Децата–гарвани искат да се харесват, но ако се отнасяме неумело с тяхната колебливост, тази черта може да се превърне в страх от правене на грешки и неправилни преценки.

 

Родители

Гарваните обикновено не се втурват да стават родители. Те предпочитат да изчакат, докато изградят добре обзаведен дом, преди да създадат семейство.

Мъжът–гарван е всеотдаен баща, който има силен авторитет сред домочадието.

Майката–гарван е грижовна и нежна, но твърда, когато е необходимо, и децата остават винаги на второ място след партньора £.

 

7.12. Любов и секс

Гарваните са романтични и толкова бързо се влюбват, че са склонни да се отдадат на партньора си, преди да са установили твърди взаимоотношения с него и след това да съжаляват.

Те мечтаят за съвършена любов, но в света на практическата реалност откриват, че съвършенството се намира много трудно и при своето търсене на идеален партньор изглеждат капризни или флиртаджии.

Мъжът–гарван е чаровен, внимателен и дълбокомислен, умее да изрича всички подходящи неща, които карат жената да се чувства щастлива. Жените–гарвани умеят да бъдат нежни и прелъстителни и проявяват нежна женственост, която привлича мъжете, но никога не оставят емоциите им да вземат връх в преценките им по практическите въпроси.

Сексът е важен за гарваните, макар че може оживлението на ухажването и нежната увертюрата преди половия акт да ги възбуждат повече от самия него. Те обикновено са нежни и кротки любовници, но имат сексуален апетит, който някои хора възприемат като прекален.

Съвместимост: Гарваните са съвместими с видрата и елена (родените между 20 януари–18 февруари и между 21 май–20 юни).

Духовна сексуалност: (+) Основната духовна сексуалност на гарваните е мъжка, така че те са енергични и инициативни, с интереси, насочени към външния свят.

 

7.13. Здраве

Прекаленото задоволяване на собствените желания е най–голямата заплаха за гарваните. Органът, който най–много бива засегнат, са бъбреците. Гарваните могат да имат и проблеми с мускулите в долната част на гърба.

Упражненията за диафрагмата и областта около кръста влияят много благотворно върху гарваните, защото това е зоната, която отделя горната и долната половина на тялото и е балансиращата точка в организма.

 

7.14. Подходящ цвят: Син

Синият цвят се взира отвъд особеностите на физическото съществуване, защото е баграта на небето, която изследва необятния свят на духовността. Океаните и моретата също са сини, затова хората, които се намират под влиянието на синия цвят, проявяват афинитет да достигнат чрез наблюдение дълбините на мъдростта и осъзнаването.

Синият цвят подсказва копнежа по спокойствие и преданост. Той отпуска и облекчава напрежението, като същевременно стимулира духа и подобрява лошото настроение. Затова хората, повлияни от синия цвят, са приспособими и контактни.

Синият цвят символизира хармонията и истината и олицетворява духовността и космическата енергия. Това е баграта, която издига съзнанието до духовните нива, а ако присъства в човешката аура, тя е белег за почтеност, искреност и състрадание.

Синият цвят донася на родените по Времето на падащите листа спокойствие на духа, което води до системност и предотвратяване на спорове. Синият цвят привлича съзнанието да се вгледа навътре, за да открие истинските стойности на живота.

Хората, свързани със синия цвят, притежават силно чувство за дълг и вярност. Те са чувствителни към нуждите на ближните и проявяват общителност и грижливост.

Синият цвят символизира мира, затова хората, които са повлияни от него, обикновено са дипломатични и дискретни. Те умеят да изглаждат спорове, да обединяват противопоставящи се страни и да създават хармонични отношения. Подобно на синия цвят, гарваните се сливат добре със средата, общо взето са общителни, приятни и се разбират добре с околните.

Музикален резонанс: Гарваните са настроени на музикалната нота Ла.

 

7.15. Благоприятни периоди

Най–добрите месеци на годината за гарвана са 22 септември–22 октомври, 20 януари–18 февруари и 20 май–20 юни.

Най–добрият ден на седмицата е петък.

Най–доброто време през деня е от 15 до 17 часа.

 

7.16. Външна (съзнателна) цел и вътрешно (подсъзнателно) желание

Външната цел на гарваните е сътрудничество в стремежа им към хармония и красота.

Гарваните се намират в онази точка на духовно развитие на човека, която се асоциира с паузата между туптенето на сърцето и с мястото, в което махалото се задържа за миг в равновесно положение. Това е състояние на статично равновесие преди промяна. Целта на равновесието е да предопредели новото действие. Това не е бездействие, а състояние, което поражда нов цикъл, ново пулсиране.

Вътрешното желание на гарваните е да открият момента на промяната, на решението, онази равновесна точка, когато ин се променя в ян. Затова една от задачите в живота на гарвана е да заеме постове, където трябва да се вземат мъдри и добре обмислени решения.

 

7.17. Духовна алхимия

Гарваните са под влиянието на въздуха – елементът на ума и на онази сила, която е в постоянно движение – и на земята, която е елементът на практическата реалност.

Ако има прекалено много въздух, гарванът живее във фантастичния свят на идеите, които съществуват само в ума му. При прекалено много земя, гарванът затъва в ограничения. Гарванът трябва да балансира двете посоки, за да могат мечтите, родени от влиянието на въздуха, да докоснат земята и да се претворят в реалност.

Влиянието на посоката се изразява в движение от топло към студено (+ – ), елементните полярности са земя (–) и въздух (+), а духовната сексуалност е мъжка (+), подчертаваща склонността на личността към действие и външна активност.

 

7.18. Предизвикателства на живота

Гарваните ще се озовават в ситуации, в които ще бъдат зависими от други хора и ще им се наложи да търсят консенсус. Трябва да си вземат поука от повторението на едни и същи ситуации в живота им, да се научат да вземат решения и да поемат лична отговорност за собствения си живот. Това означава да придобият умение да сътрудничат с другите и да споделят с тях опита си, без да загубят своята индивидуалност и независимост.

Трябва да култивират: Решителност. Постоянство. Безпристрастност. Изящност. Артистичност.

Трябва да избягват: Нерешителност. Зависимост от другите. Лековерност. Непостоянство. Пресметливост.

 

7.19. Основна функция и жизнен път

Основната функция на гарвана е хармонизиране чрез обединяване. Казано с други думи, откриване на нови източници, посредством хармонията на споделянето.

В различните речници дефиницията за хармония гласи “Обединяване на различни ноти, повърхности и обекти, за да образуват една системна и уравновесена цялост”.

Посредством опита и усъвършенстването на способността да виждат нещата от перспективата на другите и чрез култивиране на умението да обединяват привидно противоположни гледни точки, гарваните ще успеят да организират многобройни сдружения, способни да развиват дейност на различни нива. По този начин ще издигнат собствената си духовна еволюция на по–високо и по–чувствително ниво.

Жизненият им път води към осъзнаване на необходимостта от почтеност при вземането на решения и действия, защото всяко действие създава равно противодействие, което рикошира към извършителя и създава бъдеща кармична зависимост. В природата има една висша справедливост, затова всяко действие води в последна сметка до равностойна компенсация.

Главната задача на хората, които следват този път, е умението да правят разлика между принципите и страстите си.

 

 7.20. Триграмата Идзин: Джън. Събуждащият се гръм

Хората, родени по Времето на Падащите Листа, се намират в югозападната посока на Колелото на годината.

Видът на триграмата, с нейните две прекъснати линии отгоре и непрекъсната линия отдолу, понякога се оприличава с чаша, а чашата символизира идеята за вместимост и възприемчивост. Тя напомня съд, в който могат да бъдат смесени идеи, за да образуват едно хармонично цяло.

Триграмата Джън символизира необходимостта от дейност, която, подобно на гръмотевица, възвестява настъпването на промяната, следваща хармоничния ред и ритъм на природата. По същество, тя изразява желанието за успех.

 

7.21. Как да се отнасяме с гарваните

Не обърквайте приветливостта на гарваните с обич. Придържайте се към поставения в момента въпрос. Гарваните обичат да им се обяснят нещата ясно и логично и ненавиждат празните приказки и глупости почти толкова, колкото погълнатият от работа продавач. Не се включвайте в неприличен разговор, ако в групата има гарван. Гарваните се обиждат от вулгарността, макар да са прекалено дипломатични, за да проявят чувствата си.

 

Начало | Магическото колело
Цена 10 лв.


[1] Сравни с двата гарвана Хугин и Мунин, които съпътстват и съветват бог Один: Словата на бог Один, изд. Шамбала, София, 2001. Бел.ред.