4

КЪЛВАЧ

 

1. Месец на раждане

2. Земно влияние

3. Слънчево влияние

4. Влияещ вятър

5. Влияещ елемент

6. Елементен клан

7. Рожден и животински Тотем

8. Растителен Тотем

9. Минерален Тотем

10. Тотем на полюрността

11. Проявление на личността

12. Любов и секс

13. Здраве

14. Подходящ цвят

15. Благоприятни периоди

16. Външна цел и вътрешно желание

17. Духовна алхимия

18. Предизвикателства на живота

19. Жизнен път и основна задача

20. Триграма на Идзин

21. Как да се отнасяме с хората с тотем

 

 

ОБОБЩЕНИЕ

 

Дата на раждане: 21 юни–21 юли.

Земно влияние: Време на дългите дни.

Влияещ вятър: Южен. Тотем: Мишка.

Посока: Юг–югоизток.

Преобладаващ елемент: Вода.

Елементен клан: Кланът на жабата (воден).

Рожден и животински тотем: Кълвач.

Растителен тотем: Дива роза.

Минерален тотем: Розов кварц.

Тотем на полярността: Гъска.

Подходящ цвят: Розов.

Музикален резонанс: Фа.

Личност: Емоционални. Чувствителни. Покровителствени. Уязвими.

Чувства: Майчински. Романтични.

Намерение: Преданост.

Характер: Взискателен.

Положителни черти: Въображение. Нежност. Пестеливост. Съчувствие.

Отрицателни черти: Чувство за собственост. Капризност. Злопаметност.

Сексуалност: Необходимост.

Съвместимост: Змии. Вълци. Бобри.

Съзнателна цел: Емоционално разкриване.

Подсъзнателно желание: Своевременност.

Жизнен път:Осъзнаване.

Триграма Идзин:  Дуй, Езеро. Желание

Духовна алхимия: преобладаващ Ин.

Трябва да култивира: Интуитивност. Съобразителност. Способност да прощават.

Трябва да избягва: Самосъжаление. Завист. Чувство за собственост.

Начални тотеми: Кълвач. Мишка. Жаба. Дива роза. Розов кварц. Гъска.

 

4.1. Месец на раждане: 21 юни–21 юли

4.2. Земно влияние: Време на дългите дни

Времето на дългите дни е първият от трите периода на лятото. Началото му е в деня на лятното слънцестоене, когато природата започва да забавя своя ход, очаквайки плодовете да узреят.

Лятното слънцестоене, което отбелязва началото на Времето на дългите дни, е връхната точка на годината, когато дните са най–дълги и нощите най–къси. Това е време на възторг и наслада, когато въздухът е пълен с опияняващото ухание на цветята и пищната растителност ни зове да излезем сред природата.

Може да бъде сравнено с онзи миг в живота на човека, когато младостта почти е отминала и настъпват първите изпитания на зрелостта. Хората, които имат рожден ден през Времето на дългите дни, притежават потенциала да съберат много плодове и да прекрачат в зрелостта, придобили мъдрост, опит и отговорност.

Времето на дългите дни може да бъде сравнено с пладне, когато слънцето достига своя зенит и ни дарява с най–ярката си светлина и топлина. Хората, родени през този период, трябва да преминат през много изпитания и промени, за да разкрият максималния потенциал на качествата, които са донесли със себе си в деня на своето раждане.

Това е време на очакване на дългите горещи летни дни, които тепърва предстоят, и на надежда, че лятото ще възнагради положените през пролетта усилия.

Ето защо в древността лятното слънцестоене било отбелязвано като ден на надеждата.

 

4.3. Влияние на слънцето

Природата щедро храни и защитава всички живи същества, докато Слънцето се движи към своя зенит, за да възвести великолепието на лятото и на радостта от живота, която, донесена от слънчевите лъчи, се чувства навсякъде.

Кълвачите са много чувствителни към силата на съзидателната енергия, която в този период изобилства в природата.

 

4.4. Влияещ вятър: Южен

Посока: Югюгоизток

Както лъчите на слънцето в ярък слънчев ден не се засенчват от облаци и даряват топлина и енергия на всичко, до което се докоснат, така хората, родени през Времето на дългите дни, са се въплътили чрез топлите ветрове на Юга и са повлияни от техния дух, който им дава възможност да се развиват на основата на личния опит и прекия контакт със света. Влиянието на южните ветрове е онзи фактор, който позволява на хората, повлияни от тях, да видят нещата в дълбочина и да проумеят истинската им същност.

Родените през Времето на дългите дни носят силата на южната посока, чиято зряла енергия поражда доверие и невинност. Доста често Югът се възприема като “мястото на доверието и невинността”. Позволете ми да обясня по–подробно. Коренните американци вярват, че всичко, което расте, в процеса на своето развитие успява да извлече от земята достатъчно полезни вещества, за да има сили да порасне и узрее, да реализира целта, която се съдържа в семето и да се увековечи. Някои хора определят тази вяра като божествена и изконно присъща на всичко живо, което расте и се развива. Приложено към човека, това означава една детска (но не детинска) зависимост от собствените, вродени качества на всеки от нас, способност да повярваме на своя вътрешен глас и чрез него да намерим реализация на главната цел в живота си. Означава да имаме сила да не отклоним истинската си същност в глуха линия и да не изпаднем в плен на илюзорните страхове, фалшивите ценности и комплексите за вина, присъщи на зрялата възраст.

За коренните американци невинността не е синоним на наивност, а проява на безпристрастност и обективност. Тя е особена проява на необвързаност. Проява на истинската ни същност, която не е егоистична и обсебваща и не вижда различията, а единството във всички неща, онази изначална хармония, която се проявява в двойствеността на мъжкия и женския аспект на целия живот. Невинността е състоянието на ума, изискващо особена чистота на зрението, освободено от лични и егоистични съображения. Това е осъзнаването на единството, което съществува между виждащия и видяното. За коренните американци невинността е запазване на чистотата на детството за цял живот и постоянна готовност да научим и оползотворим опита на всяко ново начинание, така че животът винаги да бъде пълен с вълнения, радост и реализирани цели.

Коренните американци вярват, че силата на Юга ни дава възможност да се освободим от нечистотиите, които задръстват извора на истинската ни природа, заглушават вътрешния глас, съзнанието или истинската ни същност, така че да не бъде разпозната.

Животното, което се свързва със силата на Юга като тотем, не е толкова голямо и силно, колкото би се искало на схематично настроения бял човек. В действителност, то е малко и незначително – мишката. На пръв поглед мишката изглежда абсолютно неподходящ тотем и източник на знание. Но не забравяйте, че според коренните американци всяко живо същество знае нещо ценно, на което може да ни научи, затова не бива да пренебрегваме малката мишка. Мишката олицетворява способността да разберем нещата, които можем да докоснем или усетим чрез осезанието. Мустачките на мишката всъщност са много специален орган на осезанието, който £ позволява да опознае непосредствената околна среда. Мишката възприема нещата чрез близостта си до тях и чрез опипване. Това е и основната характерна черта на Юга.

Хората, родени по Времето на дългите дни, са много подвластни на усещането си за близост до нещата и на близостта на своето осезание. Поведението им и решенията, които вземат, се определят в значителна степен от техните емоции.

 

4.5. Влияещ елемент: Вода

Хората, родени по Времето на дългите дни, са повлияни от елемента, свързван с Юга – водата. Той определя живота на тази планета и показва как всички космически сили и духовни енергии се абсорбираните в полето на човешката аура. Водата, която още от древността се асоциира с емоциите, се проявява посредством чувствата. Затова родените в периода на дългите дни усещат много дълбоко всичко и в тяхното поведение емоциите са решаващи. Подобно на обикновената вода, елементът вода има свойството флуидност и способността да потече във всяка посока, в която бъде отправен. Емоциите носят подобна характеристика, затова ако се затворят в бутилка, могат да причинят чувство на безсилие и горчивина, дори болест. Както водата обновява и освежава, така и елементът вода носи способността да преобразува. Полярността на водата е женска, отзивчива (–).

 

4.6. Елементен клан: Кланът на жабата (вода)

Хората, свързвани с Времето на дългите дни, принадлежат към клана на жабата, затова имат влечение към водата, която им оказва много благоприятно въздействие. Една разходка край брега на море, езеро или река, дори само слушането на течаща вода, има успокояващо въздействие върху тях и поражда приток на вдъхновяваща творческа енергия. В периоди на тревога и стрес близкият контакт с водата ще им помогне да възстановят равновесието си и ще изиграе положителна роля при вземането на важни решения.

Както водата има свойството да бъде разтворител и разредител, така хората от Жабешкия Клан имат способността да откриват емоционалните блокажи у околните и да ги разтварят. Те успяват да разредят и разпръснат натрупалата се отрицателна енергия и да предотвратят много физически, умствени и емоционални проблеми. Но голямата им чувствителност е вредна за самите тях и хората от клана на жабата често причиняват емоционални блокажи в собственото си тяло и блокират притока на енергия не само в самите себе си, но и в хората, които са в непосредствена близост до тях. Силата си хората от Клана на Жабата е в непрекъснатия стремеж към развитие и усъвършенстване.

 

4.7. Рожден и животински тотем: Кълвач

Животинският тотем на родените по Времето на дългите дни е кълвачът – красива и колоритна птица, със силна къса човка, която дълбае клоните и стъблата на дърветата, за да си направи хралупа или дупка, в която да примамва и улавя насекоми.

Кълвачът е почитан от коренните американци, защото ритъмът, с който дълбае дърветата, е сходен с ударите на шаманския тъпан, който, от своя страна, наподобява туптенето на сърцето и естествения ритъм на самата земя. Ако наблюдавате кълвачите, ще откриете, че почукват по дърветата в захлас не поради нужда от храна или убежище, а защото им доставя удоволствие. Това качество им е спечелило симпатиите на коренните американци. Кълвачът има остри нокти, с които успява да се прикрепя към дърветата. Подобно на своя животински тотем, кълвачите са склонни да се придържат упорито към нещата и хората. Подобно на птицата, кълвачите също стават добри родители, но им е много трудно да пуснат младите да си отидат, когато поотраснат достатъчно, за да поемат своя път в живота. Често остават привързани към децата си до старини, карайки ги да се чувстват зависими. Да пуснат децата им да отлетят е едно от най–тежките решения за кълвачите, едно сериозни изпитание за силата на любовта им.

Както птиците правят удобни гнезда за себе си и за своето поколение, така кълвачите изпитват потребност от удобен и уютен дом. Домът и взаимоотношенията в него са от жизнено значение за благополучието на кълвачите. Ако не са в състояние да споделят своето “гнездо” с някого, когото обичат, кълвачите, особено жените, могат да се ожесточат, дори да изпаднат в депресия.

Кълвачите изпитват искрена необходимост да служат на някого или на нещо, да му отдадат своята енергия и преданост. Ако им липсва обект за канализиране на тази преданост, те се чувстват много нещастни и попадат в плен на безброй негативни емоции.

 

4.8. Растителен тотем: Дива роза

Съществуват много видове дива роза – бодлив храст, с влачещи се, катерещи се или прави стъбла. Цъфти през май и юни с розови, червени или бели цветове с пет венчелистчета. След като изчезнат цветовете узряват плодове, подобни на шипки, които почервеняват, когато узреят. Стават годни за бране през есента.

Дивата роза притежава много полезни свойства. Изсушените розови цветове са лек против главоболие, а когато се смесят с мед, могат да се прилагат като тоник за пречистване на кръвта. Розовата вода, приготвяна от коренните американци, била използвана за промиване на очите и за облекчаване на страдащите от сенна хрема. От розовите цветове се получава розово масло, което се употребява като парфюм. Използва се и за освежаване на въздуха. Плодовете са дивата роза са богати на витамин С и са много добро лекарство при простудни заболявания, възпалено гърло и грип. Както своя растителен тотем, хората, родени по това време, внасят хармония и свежест в живота на близките си,  макар че носят бодлива жилка в характера си и понякога се държат прекалено покровителствено към тях.

 

4.9. Минерален тотем: Розов кварц

Розовият кварц е кристал, чийто изящен розов цвят се дължи на следи от манган. Той е камък, който трепти в хармония със сърдечната чакра и прави хората съпричастни към всички красиви неща, не само като усилва естетическото чувство към красивите предмети, но и към звуците (музиката), цветовете (изкуството) и формите (поезията).

Тъй като влиза в хармония със сърдечната чакра, розовият кварц помага за разпръскване на душевни травми, тъга, страхове и недоволство, които претоварват сърцето, и съдейства за създаването на разбирателството. Този камък служи едновременно за предавател и приемник, затова трябва бъде носен от кората, чийто тотем е. Твърди се, че розовият кварц насърчава любовта между родителите и децата и притежава способността да сплотява семейството и рода.

Хората на този тотем поддържат здрави семейни взаимоотношения и често се жертват за децата си. Розовият кварц се слави със способността да установява приятелски взаимоотношения и да разпръсква страха и конфликтите.

Розовият кварц има лечебни свойства и е безценен помощник в критични ситуации. По подобен начин и кълвачите са незаменими, когато възникнат критични случаи и често се справят успешно, благодарение на своята интуитивна проницателност.

 

4.10. Тотем на полярността: Гъска

Силните чувства на кълвачите чести ги карат да се държат покровителствено с близките си. Желанието за опека понякога може да добие такива размери, че домът им да се превърне в затвор.

Кълвачите трябва да се поучат от своята противоположност – гъската – и да разширят хоризонта си извън пределите на дома, като потърсят начини да служат на хора, които са извън тяхното семейство или клан. Кълвачите трябва да си намерят занимания извън дома, увлекателно хоби или спортна дейност.

Кълвачите често става жертви на собствената си силна емоционална енергия, затова им е нужда дисциплина и самоконтрол. В това отношение гъската може на много да ги научи. За кълвачите е важно да се научат да не се позовават на миналото и на неосъщественото, за да се избавят от разочарованията. Гъската може да ги научи да използват по–ефективно енергията си.

 

4.11. Проявление на личността

 

Възрастен

Емоционални, чувствителни, покровителствени и уязвими, кълвачите притежават силен бащински или майчин инстинкт. Вниманието им е съсредоточено в дома, където се чувстват в безопасност. Те са сърдечни и нежни към най–близките, но понякога са сурови към външни хора.

Кълвачите са много емоционални и лесно се разстройват. Понякога си играят със съчувствието и верността на своите близки, защото често се чувстват емоционално онеправдани и пренебрегнати, преувеличавайки дадена ситуация до невероятни размери.

Кълвачите изпитват силна привързаност и упорито се придържат към нещата, които смятат за важни. В действителност, точно привързаността им им причинява най–много стрес, тревоги и болести. Натрупвайки житейски опит трябва да се научат да преодоляват прекомерната привързаност, ако искат да поемат контрол над живота си.

По природа са доста притеснителни. Богатото им въображение често може така да се развихри, че да започнат да се интересуват много повече от бъдещето, отколкото от настоящето.

Кълвачите се люшкат между две крайности – или са сърдечни, мили и внимателни, или сурови, мрачни и надменни.

Положителни черти: Чувствителни. С богато въображение. Съчувстващи. Покровителствени. Нежни. Умни. Пестеливи.

Отрицателни черти: Прекалено емоционални. Свръхчувствителни. Капризни. Злобни. Небрежни.

Професионални възможности: Изкуство. Банково дело. Гражданско право. Консултантски услуги. Търговия. Медицинската сфера. Военноморския флот. Парфюмерия. Недвижими имоти. Театър. Духовенство.

 

Деца

Детето кълвач общо взето е щастливо, когато го оставят да си играе само. То не изисква постоянно внимание и е едно от лесните за отглеждане деца. То харесва собствената си компания, защото богатото му въображение му помага да намери собствени забавления.

Децата кълвачи са чувствителни и лесно раними. Една сурова дума може да има опустошителен ефект и за дълго да спусне тъмен облак над тях. Притежават отлична памет, която им помага да поемат лесно всяка нова информация. Лесно възприемат чужди мнения, които след това считат за свои.

 

Родители

Кълвачите стават грижовни родители. Обичат децата и се грижат за тях с удоволствие. Чувствителната им природа е отзивчива към уязвимостта и невинността на детето.

Бащите кълвачи са горди, покровителствени и търпеливи, а майките кълвачи са толкова грижовни, че са склонни да прекаляват с покровителството си и често разглезват децата си. Майката кълвач приема с неохота порастването на децата. Тя ги възприема като свои “бебета” дълго след като те самите са станали родители..

 

4.12. Любов и секс

Кълвачите обичат да бъдат галени, прегръщани и да се отнасят нежно с тях. Изпитват удоволствие и когато галят, и когато приемат ласки и се възбуждат от целувки, особено ако са бавни и продължителни. Кълвачите са толкова силно заредени с емоционална енергия, че веднъж дадат ли сърцето си някому, те се обвързват напълно с него.

Мъжът кълвач изпитва нужда повече от емоционално, отколкото от физическо удоволствие. Може би търси повече майката, отколкото съпругата.

Жената кълвач има по–изявен сексуален интерес. Може да се каже, че сексът за нея е толкова важен, колкото храната.

Кълвачите лесно се оставят да бъдат наранени, разочаровани и изпълнени с чувство на безсилие. В такива моменти стават мрачни и са убедени, че никой не ги обича.

При все че кълвачите могат да бъдат любезни и приветливи, грижовни и отзивчиви, често те са в състояние да се плъзнат в другата крайност и да станат раздразнителни, унили и избухливи. Понякога се отнасят със съчувствие и разбиране към проблемите на своите партньори, а друг път, когато затъват в собствените си преувеличени беди, всяка дребна обида им изглежда като ужасна несправедливост и става повод за постоянно мърморене.

Съвместимост: Кълвачите са съвместими със змиите, вълците и бобрите (хората, родени между 23 октомври–22 ноември, 19 февруари–20 март и 20 април–20 май).

Духовна сексуалност: (–) Основната духовна сексуалност на кълвачите е женска, като това няма отношение с пола. Това означава, че те са съсредоточени в себе си, грижовни и покровителствени. Емоционалната отзивчивост на кълвачите ги прави особено уязвими и обидчиви.

 

4.13. Здраве

Общо взето кълвачите се радват на добро здраве и бързо се възстановяват от повечето болести. Много са чувствителни към болката и имат нисък праг на поносимост. Слабите им области са гръдният кош и стомахът. Предразположени са към инфекции на дихателните пътища и стомашни смущения. Стомашните разстройства са причинени от постоянни тревоги.

 

4.14. Подходящ цвят

Тъмнорозовият цвят поема повече от енергията на червения и въздейства върху емоциите. Той е особено полезен на кълвачите като средство за балансиране и предпазване от унилост и крайности.

Подобно на съответното цвете, розовият цвят се свързва с нежността и сантименталността, защото това е баграта на състраданието и обединението Той олицетворява и желанието да служим на някого. Белег е за любезност – качество, от което кълвачите имат нужда, за да балансират вътрешната си динамика.

Кълвачите ще открият, че носенето на нещо с розов цвят, независимо дали е дреха, аксесоар, носна кърпа, брошка или игла за вратовръзка, ще окаже благотворен ефект върху начина, по който се чувстват, и ще балансира прекомерната им емоционална уязвимост.

Музикален резонанс: Кълвачите са настроени на вълните на нотата фа.

 

4.15. Благоприятни периоди

Най–добрите месеци през годината за кълвачите са 21 юни–22 юли, 23 октомври–22 ноември и 19 февруари–20 март.

Най–добър ден през седмицата е понеделник

Най–доброто време през деня е от 9 до 11 часа и от 21 до 23 часа.

 

4.16. Външна (съзнателна) цел и вътрешно (подсъзнателно) желание

Погледнати отвън, кълвачите сякаш са подтиквани да се изразяват основно с помощта на чувствата. Проблемът е, че този емоционален израз често ги прави уязвими.

Във вътрешен аспект, в тях съществува желание да знаят кога е подходящото време да действат, кога трябва да се сдържат и кога следва да дадат простор на чувствата си. Тази липса на ориентация ги кара да изпитват неувереност и несигурност.

Поведението на кълвачите много често се оформя от миналия опит и по–специално от събитията, които са ги карали да се чувстват заплашени и не на място. Те ги задържат в паметта си, сякаш са се случили вчера и дълго време таят в себе си обида. Макар че са състрадателни по природа, кълвачите могат да бъдат много злопаметни спрямо хора, които са заплашвали тяхната сигурност или са изкарвали на повърхността тяхната липса на ориентация.

Обединяването на външното и вътрешното проявление ще настъпи само тогава, когато кълвачите се научат да се освобождават от спомените и да казват: “Каквото било – било!” При наличието на този вътрешен конфликт основната им задача е да се научат да се справят с промените и да се адаптират. Когато успеят да го постигнат, те ще освободят творческите си сили от самоналожените ограничения и ще ги приложат на дело там, където ще са полезни на другите. Така ще изпитат истинска сигурност.

 

4.17. Духовна алхимия

При наличието на едно толкова подчертано ударение върху елемента вода, кълвачите съществуват чрез своите емоции. Те са толкова чувствителни, че често изстрадват вътрешно емоционалните травми на другите, особено на членовете на семейството. За тях е важно да познават емоциите си и да не ги потискат.

Както водата намира собственото си място и се приспособява към околната среда, така и кълвачите трябва да се научат да се адаптират не само към физическата среда, но и към хората, с които им се налага да контактуват.

Тъй като посоката юг–югоизток се движи от топло към горещо, тя се представя от два пъти ян (=) или (+ +). Елементът вода въздейства както върху активността на посоката, така и върху цикличната активност (– –). Духовната сексуалност на кълвача е женска. Съчетанието на описаните фактори е (+ +, – – и – ), е знак за личност, която е по–скоро пасивна, отколкото активна, но обича да покровителства.

 

4.18. Предизвикателства на живота

Кълвачите постоянно се тревожат за нещо и могат да съзрат обреченост и беда във всяко начинание. Те се безпокоят как ще завърши дадена работа преди още да е започнала. Една от задачите в живота им е да открият как да живеят в настоящето. Опитът в живота трябва да ги научи колко важно е да ценят момента.

Кълвачите трябва да култивират своята интуиция и интелигентност и да осъзнаят, че прошката е лечебен мехлем за душата. Трябва да избягват самосъжалението, обвиненията и завистта. Чертата на характера, от която задължително трябва да се освободят, е чувството за собственост.

 

 

4.19. Главна задача и жизнен път

Основната задача на кълвачите е да натрупат опит на основата на чувствата и да извлекат от него знание и мъдрост, за да успеят да реализират цялата си емоционалност. Пътят на кълвачите трябва да ги отведе до осъзнаването, че и любовта има своята полярност, която трябва да бъде проявена, за да може любовта да бъде приета, освободена и продължена. Ако се държи в примката на жаждата за притежаване, тя се задушава и умира. Ударението в живота е върху тоталната ангажираност, върху необходимостта да бъдат приети всички изпитания, трудности, конфликти и поражения, за да може кълвачът да се прояви като силна личност. Най–голямата трудност в пътя им е да успеят да се справят със собствените си противоречия и да проявят цялата си вътрешна сила.

Ето защо основната задача на кълвачите е да хармонизират своята дълбока и емоционална природа и да я подчинят на собствената си воля, за да достигнат истинската зрялост на своето проявление.

 

 4.20. Триграма Идзин: Дуй, Радостно езеро

Хората, родени през Времето на дългите дни в юг–югоизточната посока на Колелото на годината, споделят същата триграма като тези на предишния период в югоизточната посока. Щастливото езеро символизира желанието за удовлетворение, което е много силно у кълвачите. Това е радостта от физическата любов и удовлетворението, което идва от постижението и успеха при добре свършената работа.

 

4.21. Как да се отнасяме с кълвачите

Отнасяйте се с тях нежно. Те са силно емоционални и променливи и ще се свият в черупката си, ако си помислят, че някой или нещо, което обичат, е под заплаха.

Бъдете позитивни, когато сте в тяхната компания. Ще се почувствате по–добре, ако споделите с тях неприятностите си, защото кълвачът е склонен да съчувства и да утешава. Кълвачите долавят всяка тревога, както някои хора се разболяват дори от въздуха.

Не се опитвайте да оказвате натиск върху кълвачите. Те се оставят да бъдат водени, но не и да бъдат принуждавани.

<

Начало | Магическото колело
Цена 10 лв.