8

ЗМИЯ

 

1. Месец на раждане

2. Земно влияние

3. Слънчево влияние

4. Влияещ вятър

5. Влияещ елемент

6. Елементен клан

7. Рожден и животински Тотем

8. Растителен Тотем

9. Минерален Тотем

10. Тотем на полюрността

11. Проявление на личността

12. Любов и секс

13. Здраве

14. Подходящ цвят

15. Благоприятни периоди

16. Външна цел и вътрешно желание

17. Духовна алхимия

18. Предизвикателства на живота

19. Жизнен път и основна задача

20. Триграма на Идзин

21. Как да се отнасяме с хората с тотем

 

 

ОБОБЩЕНИЕ

 

Дата на раждане: 23 октомври–22 ноември.

Земно влияние: Време на мраза.

Влияещ вятър: Западен. Тотем: Мечката гризли.

Посока: Запад.

Преобладаващи елементи: Вода със земя.

Елементен клан: Жаба (воден клан). Функция: Умствено участие.

Рожден и животински тотем: Змия.

Растителен тотем: Магарешки бодил.

Минерален тотем: Аметист.

Тотем на полярността: Бобър.

Подходящ цвят: Виолетов.

Музикален резонанс: Си.

Личност: Силни. Импулсивни. Амбициозни. Решителни. Тайнствени.

Чувства: Скрити.

Намерение: Самонаблюдение.

Характер: Любознателен.

Положителни черти: Целеустременост. Проницателност. Богато въображение.

Отрицателни черти: Злопаметност. Инат. Потайност. Подозрителност.

Сексуалност: Интензивна.

Съвместимост: Кълвачи и вълци.

Съзнателна цел: Удовлетворение.

Подсъзнателно желание: Духовен съюз.

Жизнен път: Чувствителност.

Триграма Идзин:  Кун. Възприемчивата земя. Естествен отговор.

Духовна алхимия: Преобладаващ Ин.

Трябва да култивира: Решителност. Приспособимост. Творчески способности.

Трябва да избягва: Егоизъм. Надменност. Завист. Униние.

Начални тотеми: Змия. Мечката гризли. Жаба. Магарешки трън. Аметист. Бобър.

 

8.1. Месец на раждане: 23 октомври–22 ноември

8.2. Земно влияние: Времето на мраза

Хората, родени през Времето на мраза, са пълни с идеи и ентусиазъм, но когато позволят на енергията си да изтече неконтролирано, плановете им се оказват “смразени” от хладния прием на външния свят. Затова е нужно да постигнат хармония между емоциите и интелекта, за да протича спокойно потокът на енергията.

И обратното – налага се да осъзнаят, че понякога е по–разумно да оставят идеята в латентен, “замразен” вид до настъпването на подходящи условия за развитие. Усвояването на изкуството да изберат подходящ момент е един най–големите уроци на живота, който трябва да научат родените в този период. Те имат прекрасни идеи и добри намерения, но много често търпят разочарования, защото са се опитали да ги реализират в неподходящо време. Тяхното нетърпение да изтласкат идеята извън себе си е най–големият им недостатък.

 

8.3. Слънчеви влияния

Хората, родени пред този период, се свързват със залязващото слънце, с есенния сезон и зрелостта на човешкия живот. Те се съгласуват и настройват в унисон със силите на сумрака, които променят земята и дават сили на стремежа им към свобода и идеализъм. Притежават любознателен дух, който ги тласка да разкрият целта на съществуването и стремейки се да открият тайната на живота, постигат истинска зрелост.

Природата по това време на годината ни помага да осъзнаем как се проявява принципът на преобразуването и възстановяването, който оказва силно въздействие върху родените по това време. Въпреки че есента е сезонът на падащите листа и голите дървета, падналите листа се разлагат, за да дадат хранителни вещества на земята и да помогнат за бъдещото развитие на растенията, от които произхождат. Мразът напомня за смъртта, чийто символ е зимата. Когато се затопли обаче, той се превръща във вода и се възстановява незабавно.

Една от основните точки от целия годишен цикъл се намира в разглеждания период. В древността била почитана като времето, когато старата година завършва и започва новата. Този период на здрач носи и друго значение за древните народи. Той бил разглеждан като пространството между двете царства – между видимия свят и невидимата вселена на духа.

Този момент от годината е честван в навечерието на първи ноември. Древните келти го наричали Самен краят на лятото. Празненството продължавало през цялата първа седмица на ноември. Палели се огромни огньове на открито, в които символично изгаряли грижите и неприятностите, натрупани през изминалата година и тогава празникът е имал далеч по–голямо значение от празника, който се празнува в наши дни и отбелязва заговора на Гай Фокс, който е направил опит да вдигне във въздуха парламента. Самен е моментът, в който човек се освобождава от всички неща, които са изпълнили задачата си и вече не са нужни, освобождава се от всичко, което го дърпа назад, за да може да настъпи моментът на обновление. Огньовете били използвани за изпичане на месото на животните, негодни да преживеят зимата. В този период хората виждали резултата от упорития си целогодишен труд.

Както здрачът е един междинен период, който разделя деня от нощта, и както есента се вмъква между лятото и зимата, така Самен символизира онази пролука във времето, когато видимото и невидимото царство се докосват. Това е и време за възпоменание на хората, които са напуснали земния живот. Период, когато движението на земните приливи и отливи сближава духовното и физическото измерение и липсата на починалите близки е много остро осезаема.

Християнската църква се опитва да унищожи стария фестивал, като определя 1 ноември за Деня на Вси Светии Хелоуин и превръща Самен в Ден на всички заминали си от този свят души. Някогашният фестивал е бил изопачен, като го свързали с демони, вещици, таласъми и вампири. По–късно Хелоуин става много популярен, особено в САЩ, като празник, пълен с различни забавления дегизиране с маски и костюми, носене на фенери от тикви и репи и др. На носещите маски обикновено деца се дават сладкиши и бонбони, за да не сторят някоя пакост. Така се прокарва идеята за умилостивяване на злите малки демони, а това извращава и опошлява истинското значение на древния фестивал.

Съотносителният знак в слънчевата астрология за родените по това време е Скорпион.

 

8.4. Влияещ вятър: Западен

Посока: Запад

Западните ветрове помагат на родените през този период да се приспособят и да се чувстват удобно, независимо дали се занимават с материалните блага или с откриването на духовни принципи и ги призовава да предадат познанията си за тези светове на околните.

Западът притежава силна енергия и мощ. Това е посоката на самонаблюдението и себичността, затова неговата сила извира по–скоро отвътре, отколкото отвън, и има способността да разкрива скритите принципи и качества на нещата. Това е силата, която дава емоционална устойчивост.

Тотемът на запада е мечката гризли, която съчетава в себе си сила и нежност – две привидно противоположни, но взаимно допълващи се качества, жизнено необходими за духовното развитието на хората от нашето време. (Виж. предходната глава).

 

8.5. Влияещи елементи: Вода със земя

Земята дава храна, а храната е енергия, чрез която нещата добиват материално проявление или изчезват отново в други светове. Макар че е носител на стабилност и устойчивост, основното £ свойство е способността за трансформация. Аспектът на преобразуването е от особено значение за хората, родени през Времето на мраза, защото целият им живот се състои от промени и обновление.

Издръжливост, съобразителност и постоянство са качествата, които се свързват с елемента земя.

Влиянието на елемента вода се асоциира с плавност, гъвкавост и приспособимост – качества, които родените през този период трябва да придобият.

 

8.6. Елементен клан: Клан на Жабата (воден)

Хората, родени през Времето на мраза, спадат към Клана на Жабата и се свързват тясно с елемента вода. Изключителната подвижност на техния характер ги кара да се увличат по нови идеи и експерименти. Те притежават способността да влагат духа и свежестта на новото във всеки проект, в който участват, но рядко се задържат достатъчно дълго, за да пожънат плодовете на своите усилия, предпочитайки “да отплават” в търсене на нов опит.

Хората от Клана на Жабата черпят енергия от творчески и духовни източници и я препращат в области, където има нужда от енергия. Макар че са практични и земни, и изпитват удоволствие от съприкосновението с материалния свят, рядко се задоволяват с него и винаги са склонни да изследват неосезаемите измерения на живота.

 

8.7. Рожден и животински тотем: Змия

Змията е влечуго, което се приема със ужас и отвращение от народите на бялата раса в Европа и често е ненавиждана от някои от тях, но коренните американци се отнасят към нея с голямо уважение, защото вярват, че тя притежава много ценни качества. За тях змията символизира способността за трансформация и обновление, посредством честата смяна на собствената си кожа.

Змията е лишена от крайници, но е способна да върви, движейки се напред–назад чрез люспите по корема. Има разтягащи се челюсти и зъби, които се наклоняват навътре, към задната страна на устата. Храни се с плъхове, мишки, гущери и жаби, обича също и насекоми.

Нейният вилообразен език е прецизен сетивен орган, които усеща мириса и вкуса на предметите и е много чувствителен към трептенията. Змията сменя периодично кожата си, като обновява тъканта, от която са изградени тялото и люспите £.

Подобно на змиите, хората, родени през Времето на мраза, са склонни към драматични промени в живота си, като захвърлят минали връзки и отношения, за да започнат нови.

Хората, чийто тотем е змията, предприемат тези промени, ръководени от най–добри съображения, но понякога не избират подходящото време и си причиняват ненужни травми и страдания. Важна задача в живота им е да усвоят изкуството да определят подходящия момент за всяко нещо. Промяната при тях не винаги върви гладко, но хората–змии съумяват да се адаптират към новата ситуация и да извлекат максимална полза от нея.

Както змиите имат остро зрение и са способни да гледат жертвата си с хипнотизиращ поглед, който я смразява на място, така хората–змии са склонни да гледат право в очите, с поглед, който сякаш прониква толкова дълбоко, че някои събеседници изпитват неприятно чувство и се разстройват. Те умеят да се взират в глъбините на душата и да разкриват тайните на човешката същност.

Коренните американци уважават змията като същество, което много рядко се гневи, затова за тях тя е символ на толерантността. Много често хората с тотем змия биват въвлечени в ситуации, които им помагат да култивират своето търпение и толерантност.

В древността змията е била покровителка на различни тайни школи и общества, като пазела знанието и мъдростта от ръцете на непосветените и хората с нечисти мотиви. Змията е покровителка и на халюциногенните растения, а хората–змии могат да помогнат на тези свои близки, които злоупотребяват с алкохол и наркотици.

Змията, трансформираща се в летящ змей, е любим бог на древните маи. Това не означава, че хората–змии се превръщат в “богове”, но те носят един изконен стремеж, които ги тласка напред и нагоре, в колкото и враждебна ситуация да се намират. Това е много типична черта на характера им в този живот, която ги тласка до края на дните им към стремеж за преобразуване и развитие. Често хората–змии търсят промяната от чисто егоистични подбуди, търсейки полза само за себе си, без да споделят с другите градивната енергии, която носят. Затова една от задачите им в живота е да преодолеят навика да нараняват, и да го заменят с умението да лекуват и да носят светлина и надежда.

В индуизма бог Шива символизира този принцип, отразен в легендата, в която свитата на кълбо змия се превръща в гирлянда от цветя и го обгръща с красота.

 

8.8. Растителен тотем: Магарешки бодил

Магарешкият бодил има дебели, бодливи листа и плътни съцветия с пурпурни цветове. Притежава дебело, нишковидно стебло и обикновено расте на туфи, като стига на височина от 30 до 80 сантиметра.

Съвременният човек възприема магарешкия бодил като безполезно растение, но коренните американци са го почитали заради безбройните му полезни качества. Използва се за лечението на много заболявания, като е особено ефективен при смущения в храносмилателната система. Прилага се успешно срещу всякакви отравяния.

Подобно на магарешкия бодил с неговите бодли, змиите също притежават механизъм, който пречи на хората да се приближават много близко до тях и да разберат какво мотивира поведението им. В резултат на това змиите често остават неразбрани и тяхната истинска стойност се подценява. Нуждата да се държат хората на разстояние се дължи на чувството им за уязвимост.

Един от уроците, които змиите трябва да научат от жизнения си опит, е умението да се вкореняват дълбоко в земята – подобно на своя тотем магарешкия бодил – защото само тогава огромната им енергия ще може да бъде канализирана правилно. Както при магарешкия бодил, израстването им зависи от начина, по който развиват талантите и способностите си.

Магарешкият бодил е много богат на витамини. Коренните американци белят корените му и ги ядат сурови, а семената му консумират сурови или печени. Листата му се изсушават и се използват като билков чай.

 

8.9. Минерален тотем: Аметист

Аметистът е прозрачен кристален кварц със светло виолетов, тъмно виолетов или пурпурен цвят. Цветът му се дължи на наличието на манган и железен сулфоцианат, а силата му – на намиращия се в него титан.

Титанът е химически елемент – метал, с висока твърдост и устойчивост, затова неговите сплави се използват за построяване на космически ракети. Името му произхожда от митологичния великан Титан, надарен с огромна сила и мощ, който се бори да се освободи от подземното царство. Аметистът е помощник на всички устойчиви и борбени човешки стремежи, които събуждат порив за духовно разкрепостяване и творческо мислене. Той се слави със способността да оказва подкрепа на своя носител във взаимоотношенията му с хора, имащи власт и авторитет – с други думи, с високопоставени личности.

В древността се е считало, че аметистът осигурява защита срещу опияняване, но не от силни напитки, а защита от опити за манипулация на “очарователни” хора, които се стремят да добият контрол над другите. Аметистът се използвал като защитно средство, защото обвива своя носител с фин сноп енергия, която действа като предпазен щит за отбиване опитите на друго лице да разпростре властта си над него. Аметистът носи много силна енергия и това го прави добър помощник при медитация, защото отваря вътрешното зрение (проницателността) и придава на притежателя си духовна сила. Базирайки се на древния опит, християните придават на аметиста религиозно значение и го използват за направата на епископските пръстени. Енергийният модел на аметиста има успокояващ ефект върху емоциите и помага за балансирането на енергията и на физическо ниво и на фините нива, така че всеки емоционално уязвим човек може да получи помощ от камъка и да изпита хармонизиращото му въздействие.

В Северна Европа съществуват легенди, разказващи за способността на аметиста да осигури защита срещу бури и светкавици. Един шаман ми разказа, че коренните американци, които много обичат живота на открито, са забелязали, че светкавицата никога не поразява човек, носещ аметист.

Енергийната решетка на аметиста действа като филтър за абсорбиране и отблъскване на вибрации, които са вредни за носителя му и усилва трептенията, които са полезни; така той може да се използва като център за фокусиране на енергията. Той не въздейства върху определена чакра, а директно върху енергийното тяло на този, който го носи. Тези качества превръщат аметиста в символ на смелостта и трансформацията. Змиите проявяват част от тези качества, особено ако се озоват във враждебни ситуации. Минералът е помощник на всички хора, особено на тези, чийто тотем е.

 

8.10. Тотем на полярността: Бобър

Змиите често проявяват нежелание да разкриват пред другите, дори пред любимите си хора, съкровените си чувства и тайните на сърцето, затова околните ги считат за потайни и мистериозни. Те създават впечатление, че се разделят със старите си вярвания и идеи с голяма лекота, и са способни да загърбят миналото с безгрижие. В действителност, те се потапят изцяло във всяка нова ситуация, но не са толкова непостоянни и приспособими, колкото изглеждат и в действителност. Промяната може да им причини много вътрешни сътресения. Мощната им целеустременост е едновременно тяхна сила и тяхна слабост.

Бобрите могат да помогнат на змиите да намерят своята равновесна точка, защото притежават качества като търпение, устойчивост и стабилност, от които змиите се нуждаят. Притежават също и чувство за хумор, а то е много важно за постигането на равновесие. Змиите трябва да се научат да не приемат живота толкова на сериозно.

 

8.11. Проявление на личността

 

Възрастни

Тъй като по природа са тайнствени, чувствени, амбициозни и импулсивни, змиите се открояват като сериозни, ярки и решителни личности.

Те са хора на крайностите, могат да достигнат до висините на материалните, умствените и духовните ценности, но са способни да се спуснат и в дълбините на упадъка. Обикновено, когато пропадат, го правят стремглаво, а после изведнъж от дъното на мрака и отчаянието намират сили да се изправят, да се отърсят от праха и да започнат да се изкачват отново към върха. Със змиите никога не е “свършено”, защото те в най–изненадващ момент се връщат на сцената. Тяхната игра в живота се нарича вечно възраждане. Личността им е магнетична и може да бъде опустошителна за някои хора. Техните проницателни очи и хипнотизиращ поглед са в състояние да проникнат дълбоко в душите им и да ги смутят.

Змиите изпитват силни чувства, но успяват да ги скрият зад хладната фасада, което е типично за тяхната предпазлива и потайна природа. Те са една очарователна смесица от противоположности. Могат да бъдат по детски наивни или остро критични, импулсивни или рационални, възторжени или летаргични, толерантни или фанатични, със склонност към духовното или материалното начало. Каквито и да са, змиите никога не вършат нищо половинчато. Тяхната ярка индивидуалност ги прави склонни към искрена обвързаност и към внезапно скъсване на връзките. Притежават добри аналитични способности, които им позволяват да се ориентират добре – качество, даващо им възможност да действат ясно и решително.

Подобно на своя тотем, хората–змии се движат бавно и внимателно върху гладка повърхност, но тръгват по–бързо, когато теренът е грапав. Те осъществяват най–големия си напредък, когато срещат пречки по пътя си, на които отвръщат с предизвикателство.

Змиите са щедри не само с парите си, но и по отношение на времето си. Обичат да се обграждат с лукс и понякога прекаляват в задоволяването на капризите си, отдавайки прекомерно значение на храненето, алкохола и секса.

Положителни черти: Целеустременост. Решителност. Проницателност. Енергичност. Богато въображение.

Отрицателни черти: Ревност. Злопаметност. Инат. Упорство. Потайност. Подозрителност. Несдържаност.

Професионални възможности: Всички изкуства. Полицейско разследване. Право. Охранителна дейност. Политика. Военна кариера. Транспорт. Научни изследвания.. Хирургия.

 

Деца

Обикновено змиите са силни и дейни бебета и вроденото им любопитство много скоро се проявява. Те се включват във всичко и идва време, когато дори детската площадка не може да ги задържи. Палавниците все намират начин да се измъкнат от нея.

Детето–змия може да поднесе доста предизвикателства дори и за най–компетентните родители и сигурно ще прояви отмъстителност спрямо деца, които посягат към играчките му. Децата–змии са много добри ученици, техният остър ум и изключителен интелект им помагат да изпъкнат сред най–добрите в класа.

 

Родители

Змиите са добри родители. Бащите–змии учат децата си на уважение и чувство за отговорност и не ги разглезват излишно. Те са доста строги и понякога внушават страх. Усилията им да научат децата си за всичко от живота бива оценено по–късно – едва тогава, когато те самите имат деца – и тогава те са благодарни за бащиното ръководство

Жените–змии стават всеотдайни майки, чиито деца винаги се чувстват сигурни под нежната им закрила. Те ги даряват с подкрепа, насърчават ги във всичките им стремежи и са нежни и полезни в трудни времена. Когато поотрасне поколението, майката се превръща в разумен съветник и приятел.

 

8.12. Любов и секс

Змиите изпитват нужда от постоянна изява на обич. Те трябва да бъдат обичани, за да покажат любовта си, след това са склонни да се любят в див захлас.

Змиите са верни и издръжливи любовници, които поставят щастието на партньора или партньорката на първо място сред приоритетите си и го доказват по много и приятни начини.

Мъжете–змии са внимателни и отзивчиви към жената, която ги разбира, но могат да бъдат и властни и да създават пречки на неподходяща партньорка

Жените–змии са силно индивидуалистични. Самоуверени и самонадеяни, понякога те стават тиранични и непоносими. Жената–змия има остър език и може да бъде брутално откровена с партньора си. Тя винаги се стреми да се наложи.

Домът на змиите обикновено е удобен, подреден и мебелиран с вкус, но те не се страхуват да се отделят от родното огнище, да се преместят на непознато място и да живеят временно извън дома си.

Змиите имат силно развит полов нагон, който може да бъде натрапчив. Тяхното любене е страстно, понякога дори диво. В секса или са всеотдайни, или изобщо не го правят!

Съвместимост: Змиите са съвместими с вълците и кълвачите (хората, родени между 19 февруари–20 март и между 21 юни–21 юли).

 

8.13. Здраве

Леденият темперамент на змиите предразполага към “замразяване” на емоциите, което, заедно с блокирането на енергията, причинено от стрес, може да доведе до нервни разстройства, стомашни язви, болки в червата и запек.

Хладната емоционална природа на змиите често се компенсира от повишен поток на полови и менструационни течности. Те са пълни със сексуална енергия, която, ако няма осигурен физически или творчески отдушник, може да причини проблеми в половата система.

 

8.14. Подходящ цвят: виолетов

Змиите се влияят от виолетовия цвят. Още от древността виолетовият цвят се свързва с религиозната преданост и духовните ценности, с магията и мистицизма, с романтиката и богатството. Виолетовият цвят е смес от червено и синьо. Червеният цвят, както видяхме, говори за енергичност и жизненост, докато синият е знак за състрадание и нежност. Виолетовият цвят обхваща и двете неща.

Тъмно виолетовият цвят е доста по–тежък и по–тържествен и внушава усещане за величие. Ако присъства в аурата на човека, той е признак за ясновидство, но може да е знак за ексцентричност и гордост, която прераства в надменност.

Ако в аурата на човека присъства виолетовият цвят, това е признак за мистични прозрения и самоувереност, в която липсва догматизъм.

Змиите се нуждаят от успокоителните лъчи на виолетовия цвят, който помага за възстановяване на вътрешното равновесие и облекчаване на ума и тялото, особено по време на стрес или униние.

Виолетовият цвят носи мир и спокойствие на духа и въздейства на човека да се включи в дейност, която носи хармония, а не е свързана с досадни задължения и затова не поражда тревога.

Музикален резонанс: Змиите са настроени на музикалната нота Си.

 

8.15. Благоприятни периоди

Най–добрите месеци на годината за змиите са 23 октомври–22 ноември, 19 февруари–19 април и 21 юни–21 юли.

Най–добрият ден на седмицата е вторник.

Най–добрите периоди на деня са от 5 до 7 часа и от 17 до 19 часа.

 

8.16. Външна (съзнателна) цел и вътрешно (подсъзнателно) желание

Съзнателната цел на змиите е да задоволяват своите буйни желания, които изпълват живота им и пораждат най–упоритите им проблеми и тревоги. Задачата им е да осъзнаят, че личните желания трябва не само да бъдат контролирани, но и променени и извисени, а това може да се постигне само чрез даване воля на чувствата.

Вътрешното желание е да са в хармония с висшия си Аз, който ще ги доведе до разширяване на съзнанието. За целта трябва да елиминират всички неща, които не са им нужни за процеса на промяна и трансформация. Да пожертват част от желанията си и да проявят повече творческа активност е необходимо условие за намиране на истинския смисъл на живота.

Импулсът да проникнат в дълбините на всичко, което е около тях, което се намира в кръга им на осъзнаване, се възпира от желанието да намерят начини за разширяване на осъзнаването посредством преход от едно ниво на друго. И двата метода водят до развитие, но изискват някакви жертви. Както змията жертва кожата, която е носела в миналото, така от хората–змии се изисква да изхвърлят това, което в миналото са считали за съществено за своето развитие, и да продължат напред, запазвайки истински ценните неща.

 

8.17. Духовна алхимия

Както земята има нужда от вода, за да даде живот на семето, посадено в недрата £, така водата има нужда от земя, която да я задържи в прегръдките си, за да бъде използвана и да се реализира.

Змията и допълващата я противоположност – бобъра, се намират върху хоризонталната ос земя–огън на раменете на кръста в Колелото на земната магия, докато сьомгата и видрата (вода и въздух) са разположени на вертикалната ос. Всяка от тези групи се характеризира с решителност и целеустременост.

Змията се влияе силно от земята и водата, но се поляризира от огъня и се балансира от въздуха, което показва, че е необходима сила на волята и голяма решителност, за да се извиси духът над земята и да тръгне нагоре, през водите на емоциите и преобразуващия огън, към свободата на въздуха. Това е целта на пътешествието на всяка душа.

 

8.18. Предизвикателствата на живота

Змиите имат в живота си доста трудна за преодоляване задача. Често сякаш те самите предизвикват трудните обстоятелства и ситуации.

Моите учители ми обясниха, че става въпрос за следното: колективните ограничаващи фактори на миналите грешки, които понякога се развиват в продължение на няколко живота, излизат на повърхността, за да бъдат елиминирани в настоящето превъплъщение на змията. Тези предизвикателства идват от скритите нива на съзнанието и поставят пред човека страшно трудна задача, включваща неочаквани и драматични промени.

За коренните американци промяната е синоним на смъртта, защото промяната всъщност е смъртта на това, което си е отишло, и раждането на настоящото. Следователно опитът, изпитанията и кризите, които змиите преживяват, са техните точки за преориентиране. Всичко е с цел преодоляване на пречките, които са дърпали назад физическата, емоционалната и умствената им природа, за да може да продължи еволюцията на душата. В крайна сметка излиза, че само преодоляването на дадени прегради ще доведе до изкачване на по–високо ниво.

В някои културни традиции еквивалент на змията е скорпионът – животно, което се крие в мрака и ужилва, причинявайки рани. Скорпионът е бил символ на неразвитите качества на висшия Аз, за които споменах.

Трябва да култивира: Решителност. Съобразителност. Ловкост. Гъвкавост. Приспособимост. Творчески възможности.

Трябва да избягва: Егоизъм. Упорство. Надменност. Подозрителност. Ревност. Завист. Унило настроение.

 

8.19. Основна функция и жизнен път

Основната функция на змията е да разшири обхвата на осъзнаването си чрез елиминиране на всичко дребно и нужно и да постигне съюз и хармония с висшия Аз.

Сензитивността ръководи змиите в стремежа им да открият онези ръководни сили, които движат живота и да се възползват от тях по пътя си към духовно развитие. Латентните им способности, интуицията и творческите им умения, водещи до истинска реализация, започват да се развиват едва след като змиите се научат на самодисциплина и постигнат емоционална стабилност.

Това е пътят, който ни учи, че е необходимо да се жертва нещо ценно, за да се постигне друго, което има много по–голяма стойност. Той акцентира върху необходимостта от отказването от нещо, за да възникне по–добра перспектива, и върху необходимостта да вярваме в подсъзнателните сили, които са в състояние да направят живота по–добър.

Един от основните уроци по този път е осъзнаване на необходимостта от приспособяване.

 

 8.20. Триграмата Идзин: Кун. Възприемчивата земя.

Хората, родени през Времето на мраза, се намират в западната посока на Колелото на годината.

Възприемчивата земя е подхранващата утроба. Тя символизира и подсъзнателния ум. Учи ни, че опитите да се постигне желаното по насилствен начин води до объркване и нестабилност. Успехът идва чрез спокойно отглеждане на семената, с постоянство и системни грижи. Всичко, което е скрито в отзивчивите недра на земята, трябва да излезе на повърхността, но в съответствие с природните закони. Семето трябва първо да се вкорени, после да покълне и да даде листа, след това да разцъфти и накрая да роди плодове. Нуждата от систематичност е урокът, който змиите трябва да усвоят.

 

8.21. Как да се отнасяме със змиите

Бъдете прями. Змиите не обичат увъртанията. Бъдете точни. Змиите ненавиждат дългите обяснения. Спазвайте обещанията си. Змиите ще се отдръпнат от вас, ако изгубите доверието им.

Не събуждайте гнева им. Въпреки че имат къса памет, змиите никога няма да забравят обидата.

 

Начало | Магическото колело
Цена 10 лв.