СОКОЛ

1

1. Месец на раждане

2. Земно влияние

3. Слънчево влияние

4. Влияещ вятър

5. Влияещ елемент

6. Елементен клан

7. Рожден и животински Тотем

8. Растителен Тотем

9. Минерален Тотем

10. Тотем на полярността

11. Проявление на личността

12. Любов и секс

13. Здраве

14. Подходящ цвят

15. Благоприятни периоди

16. Външна цел и вътрешно желание

17. Духовна алхимия

18. Предизвикателства на живота

19. Жизнен път и основна задача

20. Триграма на Идзин

21. Как да се отнасяме с хората с тотем

 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ

 

Рождена дата: 22 март–19 април.

Земно влияние: Време на пробуждане.

Влияещ вятър: Източен.

Посока: Североизток.

Преобладаващ елемент: Огън.

Елементен клан: Ястребов (огнен) клан.

Функция: да започва.

Рожден и животински тотем: Сокол.

Растителен клан: Глухарче.

Минерален тотем: Опал.

Тотем на полярността: Гарван.

Подходящ цвят: Жълтозелен.

Музикален резонанс: До диез.

Личност: Активна. Енергична. Устремена.

Чувства: Бързо възбудими.

Намерения: Активност – нови начинания.

Характер: Импулсивен.

Положителни черти: Предприемчивост. Инициативност. Склонност към приключения. Приветливост.

Отрицателни черти: Себичност. Егоизъм. Нетърпеливост. Показност.

Сексуалност: Лесно възбудим. Бърз, огнен и страстен.

Съвместимост: Сьомга и Бухал.

Съзнателна цел: Да започва и да води.

Подсъзнателно желание: Придобиване на знания чрез личен опит.

Жизнен път: Утвърждаване на личността чрез отличие.

Триграма Идзин:  Цян. Небеса. Успех чрез усилия.

Духовна алхимия: Преобладаващ ян.

Трябва да култивира: Търпение. Упоритост. Състрадание.

Трябва да избягва: Суета. Самонадеяност. Нетолерантност.

Начални Тотеми: Сокол. Орел. Ястреб. Глухарче. Опал. Гарван.

 

1.1. Месец на раждане: 21 март–19 април

1.2. Земно влияние: Време на пробуждане

Времето на пробуждането е първият от трите цикъла на пролетта, който поставя началото на източния цикъл, характерен с растеж и светлина, времето, когато настъпва пролетното равноденствие на 21 март.

Хората, родени между 21 март и 19 април, влизат в земния живот по време на годишния цикъл, когато цялата природа, спала в мрака на зимата, се пробужда за нов живот. Родените по това време дават израз на новата жизнена енергия, която има нужда от много любов и грижи, за да разцъфти с пълна сила през пролетта.

Тези човешки “кълнове” приличат на семена, правещи първите си опити да покълнат в почвата и на пъпките, които дават нов живот на дърветата и растенията. Те са изпълнени с огромна енергия, но все още не осъзнават напълно света извън тях.

Те се движат стремително напред, тласкани от порива да докажат, че са личности. За тях е важно да осъзнаят, че не са сами и идеите, които лесно възникват в ума им, са само потенциална възможност, която се нуждае от сътрудничеството на околните, за да узрее и се претвори в практическа реалност.

Времето на пробуждането носи способност за динамично развитие и промяна и затова е един от периодите с най–ускорен растеж в годишния земен цикъл. Хората, родени през Времето на пробуждането, носят в себе си импулса да се развиват бързо и да се приспособяват. Затова и целта на част от живота им е стремеж към търпение и упоритост и адаптация, без да правят компромиси с идеалите и принципите си.

Времето на пробуждането започва в деня на слънчевото равноденствие, отбелязващо настъпването на пролетта, когато Майката земя се заема с раждането на новия живот, който е лежал в утробата £ цяла зима. Това е времето на обещаното ново раждане, което се съдържа във всяка смърт. Това е възраждането за нов живот на всичко, което е изглеждало мъртво и сякаш завинаги изчезнало в света на невидимото. Неговото послание е видно навсякъде около нас – в блясъка на зелените листа на дърветата, в покълването на тревата под краката ни, в разтварящите се пъпки, в разцъфтяването на пролетните цветя, които разтварят сърцата си, за да изразят с пълен глас своето възхищение и радост, че живеят. Това не е просто времето на събуждане, а време на ново раждане, защото е настъпил моментът отново да те има. С него пристигат и свежите пролетни ветрове, които обогатяват въздуха с кислород, за да вдъхнат в живота ни сила да разчистим хаоса и развалините, които са се натрупали през зимата. Това е времето на новите пролетни одежди, чието изящество ще ни помогне да усетим поривите на обновлението.

 

1.3. Влиянията на Слънцето

Периодът отбелязва началото на пролетта, когато слънчевата енергия се увеличава и добива мощ, за да роди новия живот и да му даде криле. Затова хората, родени през този месец, ще пожелаят да се впуснат в света на практическия опит с ентусиазъм и да потърсят поле за изява на творческите си възможности. Те ще се стремят да се задълбочат в изследването на въпроси от психологическо и нравствено естество.

Тези хора са темпераментни. Понякога проявяват леко непостоянство, което може да се сбърка с надменност или безразличие, но зад него, дълбоко в себе си, таят дълбока обич, която лесно излиза на повърхността.

Съответният слънчев знак е Овен.

 

1.4. Влияещият вятър: Източен

Посока: Североизток

Тъй като източните пролетни ветрове привличат всички да излязат на открито, след като са прекарали зад стените на дома си дългата зима, качеството, свързвано с източните ветрове, е откровеност. Родените във Времето на пробуждането ще почувстват необходимост да отворят сърцето си. Ако поддържат ума си отворен за проблемите, с които се сблъскват, те влизат в хармония с енергията, която им влияе, но в случай, че проявят упорство или догматичност, притокът на енергия ще се блокира и ще им причини трудности и неприятности.

Източните ветрове пристигат от посоката на зората и изгряващото слънце и също се свързват с пробуждането, с раждането на едно ново съзнание, когато заревото осветява всичко, което е било скрито или затъмнено. Хората, родени в този период, ще чувстват подтик да опознаят всички сфери на живота нужда да виждат нещата по–ясно, да разберат причинните взаимовръзки между тях и начина, по който се проявяват.

Хората, родени в периода, когато природата се събужда от сън, изпитват влиянието на източната посока – посоката, която носи духа и мъдростта на Изтока. Нейната енергия стимулира желанието да започнем нови проекти, да приемем нови предизвикателства и да се впуснем в нови начинания.

Тотемът, който помага на коренните американци да се свържат по–лесно с тази неосезаема духовна сила и който е използван от много племена като неизменен символ на Изтока, е орелът.

За орела е характерна способността да вижда надалеч, а далновидността е най–важното качество на Изтока. Тя е типична за родените през този месец. Помага им да не се втурват в дадено действие поради лична изгода, а да гледат напред, да обмислят и да откриват последиците от своите намерения.

Силата на Изтока преди всичко влияе на духа, затова всички, родени през Времето на пробуждането, живо ще се интересуват от духовните измерения на събитията и когато многократно се сблъскат с един и същ проблем, няма да търсят причините в околните, а в себе си.

 

1.5. Влияещ елемент: Огън

Огънят се свързва с духовното ниво на съществуването, което не се долавя с осезанието, очите или ушите, а със сърцето. То се проявява чрез любов, но не чрез себелюбие, а чрез любовта към някой друг. Способността да обичат безрезервно е забележително умение на родените през Времето на пробуждането.

Те са повлияни от силата на елемента огън. Неговата мощ се проявява в пламенния ентусиазъм, с който подхождат към нещата, които ги привличат, но ако не се научат да контролират огнената енергия, тя може да ги направи твърде импулсивни и избухливи.

Родените през този период са пълни с енергия и са винаги в движение, защото огънят ги зарежда със сила за действие. Те са съзидателни, възторжени, многостранни и насочени навън, към света. Всичко това е проява на качествата на елемента огън.

 

1.6. Елементен клан: Ястреб

Ястребът е голяма и величествена граблива птица, изключително красива, когато е в полет. Червеният ястреб е бил почитан от много племена на коренните американци и перата му се използвали при ритуали и лечение. Често е свързван с феникса митична огнена птица, която се преражда от собствената си горяща пепел и затова е символ на лъчиста енергия, на прокарване на нови пътища, на интуитивен проблясък и на гръм, вещаещ неочаквана промяна.

Елементният клан дава характеристика на основната функция на хората, които принадлежат към него, по отношение на останалите от племето или общността. Принадлежащите към Клана на Ястреба са мислители, вдъхновители и лидери. Родените през Времето на пробуждането са инициаторите – пионерите, които винаги вървят пред другите. Те са хората, които дават живот на всяка нова идея, използвайки енергията на своя вътрешен огън.

Хората на пробуждането непрекъснато се оглеждат наоколо и търсят нови предизвикателства, за да се включат в тях и да започнат нови проекти, които другите да довършат. Те палят нови огньове, които други ще поддържат. Притежават интуитивен усет, който се появява като светкавица под формата на внезапен проблясък на светлина, но за да го развият е нужно да потърсят помощ от по–старите и по–мъдрите. Осъзнаването ще им даде онова проникновение, което им е нужно, когато се изправят пред взимането на важни решения.

Тъй като огънят оказва влияние както по отношение на посоката, така и спрямо циклите, хората, родени във Времето на пробуждането, трябва да се пазят от прегряване и да не изразходват безразборно жизнената си енергия, за да не изгорят в огъня, който сами са запалили.

 

1.7. Рожден и животински тотем: Сокол

Съществуват много видове соколи, но всички имат дълги, остри пера и опашки и големи глави и вратове, в сравнение с размерите на тялото. Соколите не свиват гнезда, за разлика от ястребите, а снасят яйцата си в чужди или изоставени гнезда. Соколите са прекрасни, когато са в полет, когато се спускат над плячката си, връхлитайки стремглаво от голяма височина.

Масивният и красив, с пропорционално развито тяло, прериен сокол (Falco mexicanus) е популярен тотем сред някои племена, подобно на американския керкенез (Falco sparverius). В Европа възможният еквивалент е обикновеният керкенез (Falco tinnunculus), който е най–разпространеният вид сокол.

Керкенезът е една от най–красивите грабливи птици. Той е много полезен за човека, защото се изхранва с насекоми обикновено скакалци и бръмбари които опустошават реколтата. Макар че е свиреп, може да бъде много кротък и се подчинява на обучение от човек. В миналото е бил използван за лов и забавление.

Керкенезът има сива, подобна на ветрило опашка, с черна ивица на края. Гърбът му е кестеняв. Както при всички соколи, човката и ноктите му са изкривени. Истинско удоволствие е да го наблюдаваш в полет, когато кръжи и се рее в небето и изведнъж връхлита с голяма скорост, от значителна височина, за да улови плячката си. Соколът е способен дълго да виси във въздуха, преди да се спусне, като енергично размахва криле.

Хората, родени през Времето на пробуждането, подобно на своя тотем, обичат да разперват криле. Те също са добри ловци, но тяхната плячка е някоя нова идея, нов опит, ново място за посещение, ново начинание. Те също безстрашно се спускат след желаните неща.

Както соколът е способен да се издигне на голяма височина, така и хората, споделящи този тотем, имат високи и възвишени цели. Понякога обаче им липсва търпение и упоритост, за да завършат започнатото.

Хората, чиито тотем е соколът, започват всяко нещо с устрем, но бързо се отегчават и не стигат до край. Затова една от задачите в живота им е да се научат да балансират енергията си, като поддържат жив интереса си към даденото начинание и да отделят нужното време, за да доведат започнатото до успешен край.

На соколите им липсва концентрация, за да останат достатъчно дълго в дадена ситуация, за да извлекат максималната полза от нея. Те лесно се уморяват от това, което са започнали и се пренасочват към следващия обект, който привлече погледа им. Въпреки че посрещат всяко ново предизвикателство с ентусиазъм, често им липсва издръжливостта, която би донесла възнаграждение за усилията. Следователно, устойчивостта е качество, което всеки човек, роден по това време, трябва да култивира и развие.

Друг урок, който трябва да научат, е да търсят причините за неуспеха първо в себе си, а после в околните.

 

1.8. Растителен тотем: Глухарче

Растителния тотем на соколите е глухарчето (Taraxacum officinale), многогодишно растение, намиращо се почти навсякъде по пасищата, целините и бреговете на реките в Северна Америка и Европа. В обработваните земи се счита за плевел.

Неговите широки листа, израснали от млечни корени, около дълги кухи стебла, имат неравни, назъбени краища. Именно тази характерна особеност на растението е дало английското наименование “dandelon”, което е променен вариант на френската дума “dent–de–lion” (лъвски зъб). Жълтите съцветия са съставени от около 200 различни цветчета, които нощем се затварят.

Всички части на растението могат да се използват за медицински цели – корените, листата и цветовете.

Глухарчето е наречено още “кълбо” или “пухче”, поради познатата ни чепка от семенца, която се появява след цвета и се състои от пухкави обърнати надолу снопчета, които носят семената като парашут при вятър. Семената пускат корени почти навсякъде, където намерят почва.

Соколите приличат на своя растителен тотем глухарчето – вятърът лесно ги отнася от едно място на друго, от една идея към следваща. Те отлитат от нещата без да имат време да ги огледат. В същото време изпитват остра потребност да бъдат полезни и могат да пуснат корени навсякъде.

Макар и да е класифицирано от градинарите и земеделците като плевел, глухарчето е истинско съкровище с полезните си свойства. Екстрактът от корените му оказва влияние върху всички секреции в организма. Помага за образуването на жлъчен секрет, отстранява отрови от тялото и действа като тонизиращо и стимулиращо средство.

Коренът му може да бъде изсушен и да се използва за приготвяне на кафе без съдържание на кофеин, което има вкуса на нескафе. В билколечението помага при проблеми с черния дроб и за регулиране на нивото на кръвната захар.

Листата на глухарчето са много полезни. Употребяват се за приготвянето на зелена салата, защото са богати на витамин А, С, и G и съдържат минерали, калций, желязо, фосфор и натрий, които пречистват кръвта.

Подобно на своя растителен тотем, соколите са много съпричастни не само към новите идеи и проекти в работата си, но и към хората, с които контактуват.

Тяхната прямота често действа като очистително средство срещу идеи и концепции, които са изпълнили предназначението си и вече не притежават никаква стойност. Макар че някои хора не харесват искреността и праволинейността на соколите, ако се вслушат в думите им ще открият поука за себе си.

Соколите се повлияват чудесно от лечебните свойства на своя тотем.

 

1.9. Минерален тотем: Опал

Минералният тотем на соколите е опалът – прозрачен камък, некристална форма на кварца. Обикновеният опал е млечнобял, но има и черни и жълтозелени. Всички съдържат в себе си блестящи червени и пурпурни оттенъци.

Опалът произхожда от места с висока температура и налягане. Такива са кухините на вулканичните скали или шуплите, намиращи се в близост до минерални извори. Опалът е камък, който издържа на горещина и налягане и може да бъде от огромна полза за хората, които се намират под емоционално напрежение или са подложени на сурови изпитания.

Опалът е съставен от силициев двуокис, който в древността е бил считан за втвърдена космическа светлина. Той се намира навсякъде, където съществува порив към светлината. Силициев двуокис има във възлите на стъблото на тревата и житните култури, на които помага да стоят изправени. Има го в хрущяла на интервертебралния диск в гръбнака. Силициевият двуокис се съдържа в лещите на очите и помага да виждаме ясно. Заради тези си свойства опалът се свързва с възвишените стремежи към някакъв идеал и с търсенето на яснота и истина, които са характерни черти на соколите.

Опалът притежава мощни отражателни свойства и съдържа космически лъчи, усилващи силата на характера на човека, който го притежава. Той е своеобразен катализатор и засилва типичните черти на своя носител, независимо дали са положителни или отрицателни. Тъй като е много чувствителен към трептенията, опалът по–скоро трябва да се държи, отколкото да се носи на врата.

Соколите са много любознателни и опалът може да разшири способността им да се вглеждат в нещата и да им помогне да проникнат по–дълбоко в себе си.

Някои племена ценят високо огнения опал, защото съдържа и известен процент вода. Някога приемали опала за огън, който се разпространява като водата. Обясниха ми, че този камък е полезен за всеки, който се сблъсква с “огъня, възникващ от водата на емоциите”. Соколите ще се сблъскат с много ситуации в живота, които ще ги научат как да овладеят своите емоции, а огненият опал е камък със силно хармонизиращи способности на емоционално ниво и е особено полезен за разпръскване на отрицателните емоции.

Опалът е камъкът на търсещия човек, чието дирене на истината идва по–скоро от сърцето, отколкото от интелекта.

 

1.10. Тотем на полярността: Гарван

Допълващият тотем за соколите е гарванът (22 септември–22 октомври). Подобно на основния тотем, гарваните бързо се приспособяват и имат бърза реакция, но са стъпили здраво на земята. Макар че фермерите ги считат за вредители, коренните американци виждат в тях същества, които поддържат равновесието, като изпълняват една жизнено важна функция в екологията – да бъдат чистачи на неща, които са изхвърлени. Съществуват различни гарвани, като видът Corvus corax e най–едрият сред тях. Той строи гнездата си по върховете на дърветата или на високи места и макар че се рее високо в небесата, прекарва много време и на земята, от която се храни. Коренните американци тълкували този факт като съчетаване на енергията на небето (въздуха) и земята и оттам, като указание за нуждата от осъществяване на идеите в света на практическата действителност. Гарванът, като тотем на полярността, учи сокола, че преследването на себичния интерес, което е присъщо за него, трябва внимателно да бъде балансирано, за да не се стигне до крайности и фанатизъм.

Както соколът изразява индивидуалното, така неговата полярност, гарванът, който предпочита групите или ятата, изразява стремежа към групиране и създаване на общност. За да се балансират, соколите трябва да се стремят към сътрудничество с някаква група, за да развият чувство на лоялност и вярност към дадена общност. С други думи, посланието на гарвана е, че за да има истинска стойност, идеализмът трябва да бъде балансиран с практически, земни стремежи, които са потребни както на самия човек, така и на другите.

Соколите ще намерят своята пълна реализация, когато потърсят възможности за уравновесяване на личните си цели със служене на другите. Така гарванът показва на соколите, че е нужно да стъпят на здрава почва и да дарят на земята това, което са научили в небесата.

 

1.11. Проявление на личността

 

Възрастен

Подобно на новите кълнове през пролетта, хората, родени през Времето на пробуждането, са много напористи, когато убеждават другите да участват в техните планове, докато не възникне друг проект, който ги привлича. Жизнерадостни, неуморни, предприемчиви, енергични, с интереси, насочени към външния свят, соколите сякаш са родени за действие. Те са инициатори, но тяхната импулсивност ги принуждава да правят прибързани съждения и да вземат необмислени решения, за които по–късно съжаляват.

Техният оптимизъм и силна воля им позволяват да преодолеят разочарованието и неуспеха и да се издигнат над всяка преграда.

Притежават силно чувство за независимост, което ги кара да възприемат отношението “карай сам”, ако техните партньори или колеги не отговорят на идеите им. Притежават активно въображение, което заедно със заразяващия ентусиазъм ги прави склонни към преувеличения и фантазии.

Соколите не са най–добрите дипломати на света. Тяхната откровеност и стремеж да разкриват сърцето си понякога ги прави нетактични и ги въвлича в много неудобни ситуации.

Соколите са повлияни силно от елемента огън. По природа са енергични и ентусиазирани, макар че са импулсивни и лесно раздразними. Пламъкът на сокола гори с голяма яркост, но само за кратко, така че трябва да се научат да го контролират.

Соколите трябва да се пазят да не се увлекат в своето чувство за собствена значимост и да не приемат себе си като незаменими, за да не бъдат заслепени от самомнение и суета. Склонни са лесно да късат с миналото и да пренебрегват бъдещите последствия. За сокола е важно само настоящето.

Положителни черти: Пионери. Склонни към приключения. Предприемчиви. Смели. Енергични. Приветливи.

Отрицателни черти. Себични. Егоистични. Импулсивни. Нетърпеливи. Избухливи. Суетни.

Професионални възможности: Актьорско майсторство. Рискови занаяти. Стоматология. Електроника. Инженерство. Фризьорство. Бижутерия. Журналистика. Военни професии. Професионални спортове. Стенография. Хирургия.

 

Дете

Бебето сокол прохожда по–рано от повечето деца, но това го прави подвластно на нещастни случаи, затова родителите трябва да го пазят от наранявания при падане или сблъскване с предмети.

Бебетата соколи са мили и обичливи, но са много взискателни и тяхната пламенна природа скоро се проявява в раздразнимост, когато исканията им се отклоняват. Нетърпението им също много скоро излиза на повърхността и се проявява в нежеланието им да чакат. Те искат своите бонбони сега – една черта, която им остава за цял живот, ако не бъде овладяна.

Бебето сокол трябва търпеливо да бъде приучено към дисциплина от най–ранна възраст, иначе ще страда повече в зряла възраст, когато се изправи пред авторитет и конкуренция. Ако тогава се отнесат сурово с него, ще изживее сериозна криза.

Децата соколи обичат да им разказват приказки и с израстването си развиват любов към писменото слово. Те са много умни, но често не желаят да вложат особени усилия в училище, така че имат нужда от насърчаване и стимул. Децата соколи изглеждат по–чувствителни към похвали и предизвикателства, отколкото към наказания, и приемат критиката враждебно.

В детството трябва да се поддържа активността на соколите, в противен случай техните бездейни ръце ще правят пакости. Нуждаят се от много сън, за да възстановят енергията си. Ако се отнасяме към детето сокол с чувство на такт и любов, то ще оправдае надеждите, които му се възлагат.

 

Родител

Въпреки че родителите соколи са доста склонни да насаждат дисциплина, общо взето възпитават поколение, което притежава чувството за независимост.

Мъжът сокол се превръща в горд и всеотдаен баща, при все че може да недоволства, ако съпругата му отрежда второ място в своята любов. Понякога е догматичен, дори диктаторски настроен към децата, особено при избора им на кариера и приятели.

Майката сокол е грижовна, но не до степен, че да ги задуши с внимание и да се държи наставнически. Нейното въображение £ помага да създаде около децата си един приятен свят, изпълнен с фантазия.

 

1.12. Любов и секс

Въображението играе толкова важна роля в любовта на сокола, колкото и в другите области на живота. Мъжът сокол се стреми към романтиката от книгите и търси принцесата, която ще бъде единствената му истинска любов. Обикновено е верен любовник, макар и да възприема брака по свой собствен начин. Жената сокол е склонна да издигне любимия си на пиедестал и да очаква прекалено много от него. И мъжете и жените соколи притежават силно чувство за собственост и са доста ревниви и избухливи, с което могат да наранят партньора си.

Мъжът сокол може да бъде страстен любовник и да разпали въображението на определено момиче със своето внимание, но е склонен да бъде и доста себичен. Позволява си да флиртува, защото това стимулира егото му, но тежко на онзи мъж, който заглежда партньорката му. Неговото отношение се характеризира много точно с думите: “Тя ми принадлежи.”

Жената сокол може да бъде пленителна, с обаяние, което привлича и съблазнява, но нейната откровеност, искреност и внезапни избухвания могат да бъдат голяма пречка. Романтична е и отговаря на обичта с нежност и великодушие.

Соколите обичат нежните слова, защото те възвисяват тяхното самолюбие, но трябва да внимават да не станат жертва на ласкателство.

Както мъжете, така и жените соколи лесно се влюбват и стават пламенни и страстни любовници, но любовта им е кратка. В секса, както и в другите области на живота, трябва да се научат на търпение и да вземат под внимание нуждите на своите партньори.

Съвместимост. Соколите са съвместими със сьомгите и бухалите (родените между 22 юли–21 август, и между 23 ноември–21 декември).

Духовна сексуалност: (+) Основната духовна сексуалност на соколите е мъжка, но това няма връзка с пола. То означава, че соколите обикновено са активни, енергични и насочени към външния свят. Те са инициатори във всичко. В любовните взаимоотношения са склонни да бъдат огнени и импулсивни.

 

1.13. Здраве

Времето на пробуждането се свързва с главата и мозъка. То оказва влияние и върху жлезите, които изпомпват адреналина в потока на кръвта. Соколите често са предразположени към проблеми в тези зони, като главобоhttp://www.shambhalabg.com/magic_ring.htm получени от стрес. Главоболието е предупредителен сигнал за нуждата от отдих и релаксация. Стресът и нервните разстройства могат да бъдат причинени от усилията им да свършат прекалено много работа, от невъзможността да завършат нещо навреме или от силни емоции. Соколите трябва да вземат поука от природата, в която има абсолютно равновесие между почивка и работа. Като хора на огъня, соколите са податливи към високо кръвно налягане и болки, които възникват внезапно.

 

1.14. Подходящ Цвят: Жълтозелен

Цветното съчетание, към което соколът има влечение, е жълтият цвят, който се променя към зелен. Жълтият цвят е жизнерадостен, защото е част от слънчевата светлина, която пристига от изток като пречистен израз на творчески способности. Това е цветът, който се свързва с интелекта и олицетворява нуждата от постоянно стимулиране и активност.

Цялата природа е облечена в зелено – това е цветът на растежа и баланса на тази земя. Свързва се с творческия огън, който носи в себе си водата на живота и средствата, позволяващи на растителността да избуи и да продължи да съществува.

Жълтозеленият цвят дава израз на един аспект на състояние между ума и материята, който поражда и физическата, и умствена активност. Това цветово съчетание стимулира нуждата от признание и популярност. Това е цветът на личността, която се стреми да прави впечатление.

Музикален резонанс. Соколите се настройват към музикалната нота до диез.

 

1.15. Благоприятни периоди

Найдобрите месеци в годината за соколите са 21 март–19 април, 22 юли–21 август и 23 октомври–21 декември.

Найдобрият ден на седмицата е вторник.

Найдоброто време на деня е от 3 до 5 часа следобед

Соколите са в най–блестяща форма рано сутрин. Това е времето, когато идва вдъхновението им. За предпочитане е да оставят по–рутинната работа за следобед, когато енергията на вдъхновението и творчеството затихва и ще бъдат по–продуктивни, ако се заемат с обикновените задължения на ежедневието. Ранната вечер е най–подходящото време за отдих и зареждане с нови сили.

 

1.16. Външната (съзнателна) цел и вътрешното (подсъзнателно) желание

Съзнателната цел на сокола е да бъде инициатор, да води и да започва нови неща. Тъй като соколите се стремят към самоизява, те проявяват силна тенденция да прокарат своето виждане за всеки проект, в който са ангажирани. Този порив може да бъде толкова силен, че да са склонни да реагират по детски, ако някой прояви несъгласие с идеите им или ако, по някаква причина, не могат да се реализират.

Желанието на вътрешния Аз на сокола е да достигне до знанието чрез личен опит. Соколите са егоцентрични и мотивацията им идва от самите тях. Те носят вечния вътрешен подтик да експериментират във всичко. Готови са на всякакви предизвикателства в преследването на целта, която в даден момент е привлякла интереса им. Цял живот се стремят към знания и личен опит.

 

1.17. Духовна алхимия

Тъй като Североизточната посока има тенденция на движение от хладно към топло, тя се символизира от ин, който се движи към ян . Тя е признак също за равновесие между мъжката и женската, положителната и отрицателната, и екстровертната и интровертна полярност (+ –). Елементът огън влияе на активността, както на посоката, така и на циклите (+ +). Духовността на сокола носи подчертано мъжки характер (+). Така съчетаването на тези съществени фактори (+ – , + + +) свидетелства за личност, чиито интереси са ориентирани основно към външния свят, с неголяма тенденция за вглеждане в себе си.

Силното влияние на огъня сочи, че соколите притежават голяма активност и винаги се стремят да вършат нещо. Подобна концентрация на огнена енергия може да бъде определена от някой шаман като могъща, струяща навън сила, която търси своето проявление чрез деятелност. Същността на тази деятелност може да бъде определена като стремеж към самоизтъкване. Част от целта в живота на сокола трябва да бъде в стремежа да контролира огъня вътре в себе си, за да могат жизнено важните енергии да му бъдат винаги на разположение, вместо да се задоволява само с отделни техни проблясъци. Соколът трябва да се научи да поддържа огъня, не само да го пали, трябва да съумее да си служи с него и да го направлява.

 

1.18. Предизвикателствата на живота

В своя стремеж към знание, родено от опита, соколите трябва да култивират прозорливост и умереност, така че да не бъдат пленени от всичко, което блести и да не скачат от крайност към крайност при всеки порив на вятъра.

Възможно е да попадат в ситуации, които ще им осигурят възможности да укротят своята импулсивност и нетърпение и ще ги научат колко важно е да са скромни и толерантни към другите.

Соколите трябва да култивират умереност, търпение, състрадание, толерантност и скромност. Трябва да обуздаят всякакви тенденции към нетърпеливост, импулсивност, неспокойствие, нетолерантност и диктат.

 

1.19. Основна задача и жизнен път

Основната задача на сокола е да придобие знание чрез опита на инициативата. Целта е да постави на изпитание собствената си индивидуалност и да открие дали е в състояние да съществува самостоятелно, без да зависи от другите. Щастието се постига чрез споделяне. Соколите изпитват нужда да бъдат такива, каквито са, а не да се превръщат в онова, което другите искат от тях. Затова е нужно да открият самите себе си и да утвърдят собствената си личност, като се опитат да осъществят хармония с дадена група или среда.

Тръгнали по този път, те са стимулирани от огнен ентусиазъм да бъдат инициатори, и са тласкани от такава могъща сила, че се стремят да преминат със замах през проблемите, които стоят пред тях, вместо да спрат и да потърсят околни пътища.

Пътят на соколите е пътешествие, изпълнено с изпитания и дръзновение. Нужно е да си вземат необходимите поуки и да осъзнаят, че понякога най–безопасният и най–лесен начин да се справят с една преграда е да я заобиколят, вместо да се опитват да си пробият път със сила. В подобна ситуация на преден план излиза необходимостта от развитие на духовните идеали и нравствените принципи при посрещане на предизвикателствата на живота.

Способността да лансират творчески идеи и да ги реализират трябва да бъде първостепенна задача за соколите, макар че много от тях се радват на кратък живот.

Като родители соколите могат да бъдат вдъхновени водачи.

Ето защо основната цел на соколите е да успеят чрез опита да открият нещата, които имат истинска стойност и да поемат лична отговорност за делата си.

 

   1.20. Триграмата на Идзин: Цян, Небе.

 

Тази триграма носи идеята за единство и индивидуалност. Тя символизира и творческата сила на идеята, която привежда нещата в движение. Тя загатва, че това, което е създадено в настоящето, може да доведе до изпитания в бъдещето; това, което днес е пуснато в движение, утре ще може да бъде проверено. Нейното послание е: “Знай къде ще те отведат твоите дела”. Това, което соколите пускат в движение и лансират, може да породи огромни вълни, които да донесат неочаквани последици.

Като се съчетае с огъня, то е знак за успех, постигнат чрез усилия, постоянство и бистър ум.

 

1.21. Как да се отнасяме със соколите

Соколите не се интересуват особено от бъдещето, а от това, което става тук и сега, затова можете да ги заинтересувате с неща, които се отнасят до настоящето или до непосредственото бъдеще.

Бъдете ентусиазирани, позитивни и точни, когато общувате със соколите; не се обиждайте от тяхната привидна надменност и не се сърдете, ако соколът засегне някое чувствително място във вас. Отнасяйте се към сокола с такт и вежливост.

Соколите са нетърпеливи и лесно се отегчават, така че много дълги и подробни обяснения едва ли ще ги впечатлят. Те искат всичко да им бъде изложено кратко и ясно, само в най–общи щрихи. Ако се интересуват от подробности, сами ще ги поискат.

Начало | Магическото колело
Цена 10 лв.