СЪЗЕРЦАВАЙ ЗЕМЯТА

 

Съзерцавай земята и небето,

Слънцето, звездите и Луната,

ти, който искаш да бъдеш мъдър.

Те отразяват в пълна мяра човека –

на височина, ширина и в дълбина –

и цялата негова вселена.

 

Съзерцавай земята и небето,

гледай как се обръщат

като страниците на свещена книга,

недокоснати от човешка ръка –

ти, който искаш да бъдеш мъдър.

 

Съзерцавай земята и небето,

защото от туй, което виждаш навън,

може да дойде истинското знание

за невидими тайнства, които се крият отвъд –

ти, който искаш да бъдеш мъдър.

 

Съзерцавай земята и небето,

и лете, и през пролетта,

и зиме, и през есента

Съзерцавай как животът разцъфтява,

помръква и повяхва,

за да възникне отново с пролетта –

ти, който искаш да бъдеш мъдър.

 

Съзерцавай земята и небето,

за да разбереш свещената истина

като гледаш земята и небето,

ще добиеш очи, които виждат.

Ще добиеш очи сега

и ще станеш мъдър навеки!

 


 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Ако сте прочели внимателно и задълбочено първата част на Магическото колело, навярно сте схванали основните принципи на Земната магия и сте проникнали в духовния свят на коренните американци. Това ще ви позволи да влезете в синхрон с тяхната чувствителност.

От главите, изследващи влиянието на Слънцето, Луната и Земята, и силите на посоките и елементите, вероятно сте добили знания за основните субстанции, които изграждат вашата личност.

В тази част на всеки от дванайсетте тотема, свързани с рождените дни, е посветена по една глава. Дадени са дванайсетте проявления на личността, чрез които, според Земната магия, животът се възприема и изживява. В главата, която се отнася до вашия рожден тотем, ще намерите указания за вашите склонности, възможности и дарби, ще получите съвети как да откриете истинския си път в живота – как да достигнете висшия Аз – и това ще ви помогне да осъзнаете, че животът ви има цел.

Тъй като информацията, която се дава, се отнася за всички хора, родени през един и същ период, могат да се формулират само общи указания, но те са много полезни. Разбира се, не всеки човек, роден в същия отрязък от време, ще има идентична личностна характеристика с другите и ще вижда нещата по същия начин. Всеки човек е различен. Всеки е уникален и се развива по свой собствен начин. Но хората, родени в един и същ период, носят някои общи черти и качества, както хората, родени в един и същи район на страната, говорят еднакъв местен диалект.

Всички сме жители на света, но не си приличаме. Съществуват много отчетливи различия в манталитета на хората от различните раси и културни традиции. Човек, роден в Обединеното кралство, и човек, роден в Съединените щати, говорят английски, но съществуват разлики в начина, по който се говори езикът и някои думи имат различно значение. Всеки от тях гледа на живота от различен социален и културен ъгъл, който оказва влияние върху начина, по който интерпретират живота.

Дори и да притежават сходни черти и качества, хората ги проявяват различно, но все пак съществува някакъв сходен поведенчески модел. Точно него визират следващите глави.

Както в природата, енергиите, които разглеждаме тук, не са статични и строго регламентирани. Те се движат в постоянен поток. Коренните американци оприличават този поток на приливите и отливите, породени от Луната. Въздействието на Луната нараства с увеличението на повърхността, която отразява светлината, и достига връхната си точка при пълнолуние. После тя намалява все повече и повече със смаляването на Луната. И при хората съществуват подобни начини на проявление на типични тотеми.

Друг фактор, който не бива да се забравя, е че енергиите могат да се проектират или положително, или отрицателно. Всеки характер носи положителна полярност – конструктивен аспект, и отрицателна полярност – неблагоприятен аспект. Всеки от тях съдържа семето на своята противоположност в съответствие със закона на двойствеността, ин и ян. Така човек, което е властен, с диктаторски амбиции, проявява негативните аспекти на грижливостта и покровителството. Човек, който е задкулисен и обича да манипулира, проявява отрицателните аспекти на услужливостта и скромността. По подобен начин човек, който е нерешителен и егоистичен, проявява отрицателните аспекти на състраданието и грижливостта.

Главите във втора част са особено ценни за разбирането на околните – любимия човек, членовете на семейството, приятели, колеги и партньори.

Вероятно повечето читатели ще пожелаят най–напред да прочетат главата, която се отнася до самите тях и техните близки, но за да получите максимална полза, трябва да прочетете от край до край цялата втора част, защото всеки параграф съдържа не само опит за проникване в различните аспекти на личността, но и важни елементи от скритите учения на коренните американци, а те се отнасят до всеки, не само до тези, чиито рождени дни попадат в периода, който разглеждаме.

Третата част ще ви научи как да постигнете по–фино съгласуване с вашата енергия чрез практическото приложение на Земната магия. Тя показва как да се движите из паяжината, за да търсите качествата, от които се нуждаете, и да коригирате разпознатите неравновесия. Тя включва и методи за получаване на интуитивно знание, което се отнася лично до вас и обстоятелствата на живота ви.

Стойността на всяка система за духовно развитие се оценява от степента на своето приложение. В Земната магия тя се определя от мярата, в която сте мобилизирали вашите тотеми да работят за вас.

Досега ви запознахме с три лични тотема. Рождените (животински) тотеми са Сокол, Бобър, Елен, Кълвач, Сьомга, Кафява мечка, Гарван, Змия, Бухал, Гъска, Видра и Вълк и се определят от вашия рожден ден. Има тотеми, свързани, с посоката (Орел, Мишка, Мечка гризли и Бизон) и елементни тотеми (Ястреб, Жаба, Костенурка и Пеперуда).

По–нататък ще се срещнете и с други тотеми. Запомнете – тотемите са символични олицетворения на осезаеми сили и качества! Затова те са полезни инструменти за ума и помощници на паметта, които ще ви помогнат да систематизирате информацията и да я осмислите. Но те са и нещо много повече. Затова ако възприемете света като едно цяло, Земната магия ще преобрази живота ви.

Вашите тотеми могат да станат активни помощници в развитието на вашата интуиция, защото осъществяват връзка между различните нива на действителността. Ако използваме аналогия – те приличат на клавишите на персонален компютър, които могат да ви осигурят достъп до цялата информация и да ви помогнат да решите много проблеми.

Така получената информацията е интуитивно знание, което не идва от книга или компютър, а отвътре, от самата ни същност. Тя е проникновение, вътрешно виждане, което излиза от рамките на процеса на разсъжденията и осмислянето на нещата. Едно мигновено просветление, което отива по–далеч от интелекта, знание, което озарява живота ви.

Всяка глава във втората част е диаграмна схема. Целта е да помогне на читателя да види по–ясно себе си и да разпознаете как му въздейства дадена енергия. Само чрез осъзнаване всеки от нас ще разгърне целия си жизнен потенциал, а това ще внесе в живота му ново качество.

Всяка глава е структурирана по следния начин:

 

1. Месец на раждане: Той бележи началната и крайната дата на приблизително тридесетдневния период.

2. Земно влияние: Основно влияние, което засяга дадения период от време. Обяснява се начинът, по който природата обикновено се проявява през тази част на годината. Например: Времето на пробуждането (21 март–19 април) е периодът, когато природата се надига от зимния сън за нов живот. Времето на растежа (20 април–20 май) е когато растителността пуска корени и започва бързо да се показва над повърхността на почвата. Времето на дългите дни (21 юни–21 юли) е периодът на дългите дни и късите нощи, а Времето на бушуващите ветрове (19 февруари–20 март) обхваща периода на най–силните ветрове и бури. Земното влияние не отразява физически сили, а нематериални същности, които активизират и одушевяват всяко материално проявление. Земното влияние дава форма на тези същности и сили.

3. Слънчево влияние: То бележи сезонния характер на слънчевата енергия, която расте или намалява и начина, по който тя се отразяват върху здравословното състояние на хората. Посочен е съответният слънчев знак от слънчевата астрология, за да можете да се позовете на допълнителна информация.

4. Влияещ вятър: Определя силата на съответната посока и се разглежда нейното вероятно влияние.

5. Влияещи елементи: Става дума за четирите елемента, свързани както с циклите, така и с посоките и се отбелязват влиянията им върху хората.

6. Елементния клан: Разглежда се елементният клан – земя, вода, въздух и огън – с който индивидът се свързва чрез раждането си.

7–10. Тотеми: Определят се рожденият (животин-ският), растителният, минералният тотеми, както и този на полярността, като се дискутират подробно тяхната цел, значение и стойност и влиянието им върху човешкия живот.

11. Изяви на личността. Подробен анализ на начините, по които лицата, родени под определено земно влияние се проявяват спрямо другите, на техните характерни черти и вероятни пътища за развитие. Обяснява се вероятното проявление на човек в детството, като възрастен и като родител. Разгледани са и дарбите и възможните таланти, дадени са указания за професионално насочване в области, където човек може да намери пълно удовлетворение.

12. Любов и секс: Оценяват се вероятните романтични перспективи и възможното сексуално поведение. Дадена е и най–вероятната съвместимост между половете.

13. Здраве: Във вид на резюме се описват тенденциите в здравословното състояние и се посочват областите, в които могат да възникнат проблеми.

14. Подходящ цвят: Обяснява се на какво се дължат предпочитанията към определени цветовете и тяхното значение. Дадената информация е полезно въведение към темата за цветната хармония и цветната терапия.

15. Благоприятни периоди: Посочва се месецът, денят и часовете от деня, когато космическите енергии влизат в хармония, за да осигурят най–благоприятния период за развитието на дадения човек.

16. Външна цел и вътрешно желание: Външната (съз-нателната) цел определя посоката, която следваме и впечатлението, което създаваме у околните; вътрешното (подсъзнателно) желание е “скритата” тенденция, която ни ръководи. Прави се анализ и на двете начала.

17. Духовна алхимия: Прави се оценка на екстровертните (мъжките) и интровертните (женските) насоки в поведението на личността, породени от съответното земно влияние и е даден ключ за балансиране на вътрешната динамика.

18. Предизвикателства: Разкриват се изпитанията, с които навярно ще се сблъскате, и поуките, които те носят. Те дават възможности за укрепване на характера и за отработване на кармични уроци.

19. Жизнен път и основна функция: Посочва се къде да се търси истинската цел в живота.

20. Идзин: посочва се подходящата триграма, в съответствие с енергията, която действа в периода на даденото земно влияние. Нейното познаване ще ви бъде полезно, ако вървите по пътя на мистичното знание.

21. Как да се отнасяме към хора с определен рожден тотем. Ако прочетете написаното внимателно, ще разберете повече неща за конкретен човек, когото познавате и ще откриете най–правилния подход към него.

 

Забележка: Всеки параграф е определен с номера на главата, последван от номера на параграфа; например 1.6. означава първа глава (Време на пробуждането, Сокол), параграф 6 (елементен клан); 8.4. е осма глава (Време на мраза, змия), параграф 4 (Влияещ вятър). Това има за цел да улесни и ускори съпоставките и препращането.

Начало | Магическото колело
Цена 10 лв.