11

ВИДРА

 

1. Месец на раждане

2. Земно влияние

3. Слънчево влияние

4. Влияещ вятър

5. Влияещ елемент

6. Елементен клан

7. Рожден и животински Тотем

8. Растителен Тотем

9. Минерален Тотем

10. Тотем на полярността

11. Проявление на личността

12. Любов и секс

13. Здраве

14. Подходящ цвят

15. Благоприятни периоди

16. Външна цел и вътрешно желание

17. Духовна алхимия

18. Предизвикателства на живота

19. Жизнен път и основна задача

20. Триграма на Идзин

21. Как да се отнасяме с хората с тотем

 

 

ОБОБЩЕНИЕ

 

Дата на раждане: 20 януари–18 февруари.

Земно влияние: Време на пречистването.

Влияещ вятър: Северен.

Тотем: Бизон.

Посока: Север.

Преобладаващ елемент: Въздух.

Елементен клан: Пеперуда (въздушен) клан.

Функция: Да помага.

Рожден и животински тотем: Видра.

Растителен тотем: Папрат.

Минерален тотем: Тюркоаз.

Тотем на полярността: Сьомга.

Подходящ цвят: Сребрист.

Музикален резонанс: Ми – една октава над Елена.

Личност: Приветливи. Неконвенционални. Независими. Динамични.

Чувства: Безпристрастни.

Намерение: Въображение.

Характер: Хуманен.

Положителни черти: Находчиви. Реформатори. Възприемчиви.

Отрицателни черти: Непредсказуеми. Непокорни. Нетактични. Ексцентрични.

Сексуалност: Едновременно горещ и студени.

Съвместимост: Гарвани, Соколи и Елени.

Съзнателна цел: Знание.

Подсъзнателно желание: Мъдрост.

Жизнен път: Творческа сила.

Триграма Идзин:  Сюн. Нежният вятър. Гъвкаво зрение.

Трябва да култивира: Находчивост. Толерантност. Смелост.

Трябва да избягва: Непокорност. Ексцентричност.

Духовна алхимия: Преобладаващ ин.

Начални тотеми: Видра. Бизон. Пеперуда. Папрат. Тюркоаз. Сьомга.

 

 

11.1. Месец на раждане: 20 януари–18 февруари

11.2. Земно влияние: Време на пречистването

Средният период на зимния сезон е времето, когато земята се пречиства, преди да се увеличи ритъма на живота и посевите да започнат отново да растат.

Неговото ударение пада върху подготовката, затова хората, родени по това време, умеят добре да планират, те са новатори и ясновидци и имат отворена и интуитивна натура.

Родените през Времето на пречистването успяват да усвоят един важен урок – способността да формулират нещата и да бъдат полезни. Те са пазители и защитници на природата.

 

 

11.3. Влияния на слънцето

Тази средна точка в зимния сезон настъпва, когато влиянието на слънцето се активизира и неговата огнена енергия, която стимулира, укрепва и пречиства, се увеличава и променя дори въздуха. Слънцето носи силата, която разкъсва оковите на ограниченията и принудата. В този период утробата на майката земя се пробужда за нов живот, който предстои да бъде проявен, въпреки че още е скрит под повърхността.

В много древни културни традиции първото раздвижване на природата било чествано в началото на февруари. В Британия се празнувал празникът Имболк – едно галско наименование, което означава “в корема” и носи идеята за нов живот. Празникът отбелязвал завръщането на светлината и по–късно бил заместен от християнския празник Сретение Господне, празнуван на 2 февруари. В древността почитали Имболк като празник на обновлението, което пречиства земята от всичко старо и мъртво, от всички стари наслоения, натрупани през зимата. Фестивалът слагал началото на голямото пролетно почистване. Това било време за подготовка за новия растеж, който се появява с пролетта, когато мъртвилото на зимната летаргия премине в оживлението на пролетта.

Коренните американци свързвали това пречистване с церемония, наречена Откажи се, която давала повод за отказване от онези неща в живота, от които човек иска да се освободи – лошите навици, грубото поведение, дребните страхове, ревността и лошите чувства. Всички пороци били символизирани от зърна или пръчки, които се запращали в огъня, за да изгорят.

Съотносителният слънчев знак е Водолей.

 

11.4. Влияещ вятър: Северен

Посока: Север

През този период слънцето в далечния север почти не се появява и небето сякаш се върти около Полярната звезда. Северът бил разглеждан като тайнствен център, носещ мощта на невидимото, около който обикалят небесните тела. Мощта на Севера носи силата на новия живот, който все още спи под повърхността на земята, както и силата, която превръща водата в лед, който разбива огромни скали на дребни камъни. Мощта на Севера внушава на човека, че е нужно да мълчи и да слуша, да избягва празното дърдорене, бъркотиите и безсмислената суетня нагоре–надолу, затова се асоциира с медитацията, съзерцанието и оттеглянето от външна дейност, с цел да се предостави възможност за вътрешен растеж.

Коренните американци свързвали Севера със знанието, мъдростта и силата на ума, а северните ветрове – с умствената дейност. Тотем на Севера е бизонът (виж. предните глави).

 

11.5. Влияещ елемент: Въздух

Въздухът е елементът, който се свързва с интелекта и силата на мисълта, а те предшестват външното проявление или сътворение.

Въздухът е кристално чист, затова символизира творческата мисъл. Той носи и едно невидимо движение, затова може да се сравни с порива на непроявеното, което е на път да се прояви и на невидимото, което става видимо.

Благодарение на движението на въздуха ние възприемаме звука и добиваме възможност да чуваме и да бъдем чути. Благодарение на въздуха става възможно да общуваме с другите. Ето защо въздухът е свързан с общуването.

Общуването, идеите, умствената дейност, творческите способности – всичко това намира проявление в хората, родени през Времето на пречистването, защото елементът въздух оказва могъщо влияние във всички области на техния живот.

 

11.6. Елементен клан: Пеперуден (въздушен) клан

Хората, чиито рождени дни са между 20 януари и 18 февруари, принадлежат към Пеперудения Клан. Това е клан, подвластен на въздуха, който им дава възможност за трансформация и подмладяване, както и възможността да помогнат на другите чрез свежестта на своя подход към света.

Пред хората от Пеперудения Клан обаче стои опасността да разпилеят енергията си, ако скачат от едно нещо на друго, или променят неочаквано посоката си на движение, затова трябва да внимават постоянното движение да не ги доведе до претоварване и стрес.

Ако открият своята истинска посока, животът им ще стане вълнуващ и пълноценен.

 

11.7. Рожден и животински тотем: Видра

Основният тотем на родени по Времето на пречистването е видрата. Тя е от семейството на невестулките и се чувства у дома си както на сушата, така и във водата. Има дебела мощна опашка, която е изострена, за да служи като кормило във водата и като инструмент за строителна работа на сушата. Видрата има къси силни крака с ципи на стъпалата, които £ позволяват да плува бързо във водата. Тя е в състояние да остане под водата до пет минути.

Видрата има дълго тяло, което може да достигне до деветдесет сантиметра на дължина. Храни се с риба. Видрата е забележителна със способността си да се забавлява и да играе. Прави дома си на речния бряг, с подводен вход.

Тъй като видрата е способна да заема пози, които са необичайни в животинския свят, тя понякога се свързва с мимиката и имитирането.

Видрата има силно развито чувство за семейство, пламенно е привързана към своя партньор и често скърби дълго след неговата смърт. Малките на видрата се задържат по–дълго при родителите си, отколкото поколението на всички други животни.

Като своя животински тотем, хората, родени през това време на годината, обикновено са дружелюбни, услужливи и игриви. Тяхната услужливост е толкова голяма, че често се ангажират с благотворителни дейности. Умеят също добре да имитират други хора.

Ударението в живота на хората–видри пада върху стремежа им да бъдат полезни. Те са внимателни и много от постъпките им са нагледен пример как тяхната енергия се насочва в полза на земята и нейните жители. Ако бъде блокирана по някакъв начин или ако се увлекат и станат прекалено егоцентрични, те се чувстват нещастни и изпадат в униние.

Както видрата е един от големите организатори в животинското царство, така хората–видри се отличават при управлението в обществото. И както видрата поддържа много чиста водата, в която живее, така хората–видри изискват чистота и ред в своя дом и работна среда; в противен случай са притеснени и се чувстват неудобно.

 

11.8. Растителен тотем: Папрат

Сладка папрат е общото название на женската папрат (Polypodium vulgare), която е многогодишно, вечнозелено растение, растящо обилно в сенчести зони, в гори и сред скали. Листата £ варират по дължина и острота на върха. Те израстват от стебло, подобно на корен, което пълзи по повърхността на земята или точно под нея.

Кутийките на спорите растат в два реда от двете страни на средната жила, от долната страна на листа. Когато узреят, в късна есен, те добиват жълтеникав или светло оранжев оттенък.

Коренните американци правят чай от корените на растението за лечение на кашлица и възпаления на горните дихателни пътища, а също и за промиване на външни рани.

Мъжката папрат (Dryopteris filixmus) е по–грубо и по–изправено растение. В медицината тя намира приложение като средство против тения.

Подобно на своя растителен тотем, видрите притежават способността да се превиват под напора на вятъра и да се приспособяват, макар че проявяват известна устойчивост. Те са предразположени към стрес ако енергията им бъде блокирана по някакъв начин.

 

11.9. Минерален тотем: Тюркоаз

Тюркоазът е мек небесносин или синьозелен скъпоценен камък със силен гланц. Той съдържа медни и алуминиеви сулфати, силиций, амоняк и вода.

Това е един чувствителен камък, за който се твърди, че абсорбира вредните трептения и губи цвета си, когато носителят му се разболее или го грози някаква опасност. Понякога се раздробява от вибрациите и заради това му качество коренните американци го носят, за да ги предпазва от наранявания – особено от счупване на кост – защото вярват, че ще се счупи минералът вместо костта. Някои коренни американци украсявали опашките и юздите на конете си с тюркоази, за да предпазят животното от падане и счупване на крайник.

Синият тюркоаз често се споменава като “небесния камък”, който принадлежи към мистичното царство. Видрите са склонни да се увличат по мистицизъм и често в живота си усвояват умението да балансират между физическия и духовния свят.

Смята се е, че тюркоазът разширява нивото на нашето възприятие. Той има много жизнеустойчива кристална решетка, която въздейства върху ума и създава чувство на мир и спокойствие, и е много добро средство за балансиране на енергията. Всички видри би трябвало да носят тюркоаз, защото са особено уязвими към коварства и емоционални разстройства. Тюркоазът ще им помогне да запазят равновесието си, дори когато са под напрежение.

Тюркоазените камъни, носени върху гривна на лявата ръка, могат да разширят лечебните способности на своя притежател. Използван при медитация, тюркоазът може да ни покаже целта и смисъла на всяка ситуация.

 

11.10. Тотем на полярността: Сьомга

Видрите, общо взето, проявяват истинска загриженост за благосъстоянието на хората и се включват в проекти с благотворителна и хуманитарна цел. Желанието да бъдат полезни е присъща черта на характера им. Те са също мечтатели и ясновидци – качества, които трябва да бъдат балансирани с практичност.

Видрите могат да се научат как да балансират от сьомгите, които също проявяват съчувствие към нуждите на другите, но чувствителната им природа има способността да изгражда имунитет срещу опитите да бъдат манипулирани и контролирани.

 

11.11. Проявление на личността

Възрастни

Видрите са артистични, хуманни, динамични и конструктивни личности. Те са активни, обичат да бъдат сред хората и считат всекиго за приятел. Притежават дълбока любов към свободата и независимостта и се обявяват за равенството между половете, за равни възможности на всички и справедливо отношение към хората от всички раси и религии. Негодуват срещу всяко подчинение, което се налага със сила и трудно се съобразяват с правилници и наредби.

Те притежават интуиция и оригиналност, но често идеите и плановете им са непрактични и утопични. Видрите имат деен ум, често зает с проекти, които нямат време да изпълнят. Склонни са да поемат ангажименти, които са неизпълними поради липса на време.

Видрите са с широки възгледи, малко са табутата, които ги притесняват и са готови да опитат почти всичко. Експериментирането за тях е начин да открият себе си, затова често изглеждат ексцентрични Инициативни са, имат нюх към оригиналното, но са непредсказуеми.

Като идеалисти проявяват реформаторско, почти революционно усърдие, което никога не е разрушително.

Видрите подхождат към проблемите аналитично и въпреки че са съпричастни към делата на другите и това им влияе емоционално, рядко ги приемат на дълбоко. Макар че се интересуват от другите, предпочитат да останат свободни.

Видрите имат жив темперамент, който повечето хора намират за приятен, и носят интуитивна проницателност, правеща ги особено отзивчиви. Те са самоуверени и обичат да разчитат на себе си.

Положителни черти: Дружелюбие. Услужливост Изобретателност. Реформаторски дух. Жизненост. Отзивчивост.

Отрицателни черти: Непредсказуемост. Нетактичност. Непокорност. Егоцентризъм.

Професионални възможности: Изкуства. Археология. Астрология. Астрономия. Експериментаторска дейност. Медицина. Психология. Психиатрия. Философия. Преподаване. Научни изследвания. Писано слово.

 

Деца

Видрата е обичливо и често забавно, но непредвидимо бебе. Кърмачетата–видри могат внезапно да се променят и да станат толкова капризни, че майките и бащите им да се видят в чудо. Те не остават дълго бебета и обикновено изпреварват връстниците си в своето развитие. В училище демонстрират буден ум, но понякога изпитват трудности да организират мислите си и да запомнят това, което са научили. Децата–видри се нуждаят от насърчаване да вземат участие във физическото възпитание и ако го сторят, могат да бъдат добри в почти всеки спорт.

 

Родители

Родителите–видри развиват приятелски и откровени взаимоотношения с децата си и ги окуражават да говорят за проблемите и трудностите си. Това е част от един процес, който има за цел да направи детето независимо.

Бащата–видра се включва в дейностите на децата и толкова много се увлича в заниманията, че започва сам да се държи като хлапе. Ангажира се и помага на децата при писането на домашните.

Жената–видра обикновено е всеотдайна, толерантна майка. Често обаче е доста сдържана в показването на своята обич, затова изглежда доста дистанцирана. Тя обаче е търпелива и въздейства успокояващо на децата, а когато са болни проявява нежност към тях.

 

11.12. Любов и секс

Видрите са колебливи, когато се стигне до любов. Те се интересуват повече от ума отколкото от тялото, но въпреки това могат да бъдат вълнуващи любовници. Проблемът им е, че техният идеализъм ги кара не само да търсят идеалния партньор, но и да си въобразяват, че са съвършени любовници. Така че, макар и да са богати на идеи относно секса, липсата на силни емоции и страст може да доведе до разрив между теорията и практиката.

Съвместимост: Видрите са съвместими с гарваните (22 септември–22 октомври), соколите (21 март–19 април) и елените (21 май–20 юни).

 

11.13. Здраве

Видрите обикновено се поддържат в добра форма, хранят се здравословно и спазват добра профилактика. По–голяма част от проблемите им са свързани с кръвоносната система и в зряла възраст са предразположени към разширени вени и втвърдяване на артериите.

 

11.14. Подходящ цвят: Сребрист

Сребристият цвят е баграта на среброто, на електрическия импулс, на светкавицата. Това е цветът, който се излъчва от нашето умствено тяло и влияе върху идеите.

Сребристият цвят се отразява от Луната, с която е тясно свързан, защото символизира отзивчивата и творческа страна на природата. Той е белег за интуитивния аспект на ума, който позволява на човека да “вижда” отвъд интелекта.

Среброто помътнява, ако не е полирано и не е обработено, затова като метал символизира променливия аспект на човешката природа, върху която трябва да се работи, за да бъде преобразена. Среброто клони към съвършенство, което е отвъд границите на делничното разбиране.

Музикален резонанс: Видрите са настроени на музикалната нота ми, една октава над Елена.

 

11.15. Благоприятни периоди

Найдобрите месеци за видрите са 20 януари–18 февруари, 21 май–20 юни и 22 септември–22 октомври.

Найдобрият ден на седмицата е събота.

Найдобрите периоди на деня са от 11 до 13 часа и от 23 до 1 часа.

 

11.16. Външна (съзнателна) цел и вътрешно (подсъзнателно) желание

Съзнателната цел на видрите е да разберат себе си. Става въпрос не толкова да придобият знание, колкото да проведат безброй експерименти.

Вътрешното желание е насочено към придобиването на мъдрост чрез откриване на причинните връзки и законите, по които знанието може да работи в полза на всички.

 

11.17. Духовна алхимия

Видрата носи в изобилие елемента въздух в духовната си природа, който £ осигурява водовъртеж от идеи и умствена активност и я изпълва с въодушевление.

Необходима е стабилността на земята и успокояващите качества на водата, за да се даде практическо измерение на техния ум, за да могат идеите им да намерят проявление във физическата действителност. Чрез изучаване на паяжината на Земната магия видрите ще намерят сред тотемите примери за добиване и приложение на земната и водната енергия, които трябва да се постараят да имитират.

Видрите са снабдени с отрицателна полярност на нива посока и цикъл (– –) и с положителна полярност посредством елемента въздух (+ +). Духовната сексуалност е мъжка (+), така че съвкупността клони към една активна и напориста личност. Съчетанието е (– – , + +, и +).

 

11.18. Предизвикателства на живота

Видрите са овладели изкуството да дадат живот на това, което са визуализирали в ума си. Те ще се изправят пред ситуации, в които мечтите могат да бъдат превърнати в реалност, възможностите – във вероятности – и, в края на краищата – в практическа реалност. Но всяка ситуация ще ги изправя пред необходимостта да намерят смелост да действат в съответствие със своето вътрешно знание. Когато видрите са изправени пред ограниченията на шаблона, те биха могли да имат пред вид мотото на британската SAS: “Който рискува – печели.”

 

11.19. Основна функция и жизнен път

Основаната функция на видрата е да изобретява и реформира света чрез своите открития. Жизненият им път е озарен от светлината на надеждата за бъдещето. Но съществува и друга светлина – крехка, но дълготрайна като светлината на звездите. Това е светлината, която разкрива единството на съществуването, посочвайки, че разделението не е нищо друго, освен илюзия, и че духовното “небе” и физическата “земя” са изтъкани заедно. Видрите са водени именно от тази светлина. По този път пътникът се ръководи от видението на бъдещето, което израства пред очите му, но също и от борбите, разочарованията и катастрофите на настоящето и миналото.

Основното, което го движи, е непоколебимата вяра в осъществяването на собствените идеи.

 

 11.20. Триграмата Идзин: Сюн. Нежният вятър.

Хората, родени през Времето на пречистването са в северния сектор на Колелото на годината.

Нежният вятър носи със себе си нещо приспособимо, гъвкаво, но устойчиво. Той подчертава необходимостта да поддържаме ясни своите идеали, докато изследваме пътя за постигането им.

 

11.21. Как да се отнасяме с видрите

Бъдете прями. Придържайте се към същността на въпроса. Видрите стават нетърпеливи, когато им говорят празни приказки. Бъдете сериозни, когато имате взаимоотношения с тях и подбирайте точните изрази.

Най–бързият начин да отблъснете видрите е да ги отегчите.

 

Начало | Магическото колело
Цена 10 лв.