12

ВЪЛК

 

1. Месец на раждане

2. Земно влияние

3. Слънчево влияние

4. Влияещ вятър

5. Влияещ елемент

6. Елементен клан

7. Рожден и животински Тотем

8. Растителен Тотем

9. Минерален Тотем

10. Тотем на полюрността

11. Проявление на личността

12. Любов и секс

13. Здраве

14. Подходящ цвят

15. Благоприятни периоди

16. Външна цел и вътрешно желание

17. Духовна алхимия

18. Предизвикателства на живота

19. Жизнен път и основна задача

20. Триграма на Идзин

21. Как да се отнасяме с хората с тотем

 

 

ОБОБЩЕНИЕ

 

Дата на раждане: 19 февруари–20 март.

Земно влияние: Време на бурните ветрове.

Влияещ вятър: Северен. Тотем: Бизон.

Посока: Север–североизток.

Преобладаващи елементи: Вода с въздух.

Елементен клан: Кланът на жабата (воден).

Рожден и животински тотем: Вълк.

Растителен тотем: Живовляк.

Минерален тотем: Нефрит.

Тотем на полярността: Кафява мечка.

Подходящ цвят: Синьозелен.

Музикален резонанс: Фа диез – една октава над сьомгата.

Личност: Състрадателни. Доброжелателни. Щедри. Артистични. Нежни.

Чувства: Нежни.

Намерение: Разбирателство.

Характер: Доверчив.

Положителни черти: Съчувствие. Приспособимост. Впечатлителност. Чувствителност.

Отрицателни черти: Непрактичност. Неяснота. Боязливост. Нерешителност.

Сексуалност: Нежни.

Съвместимост: Кълвачи, кафяви мечки и змии.

Съзнателна цел: Свобода.

Подсъзнателно желание: Идентичност.

Жизнен път: Любов.

Триграма Идзин:  Цян. Творческите небеса. Превръщането на желанието в действителност.

Трябва да култивира: Интуиция. Творчески способности. Разбирателство.

Трябва да избягва: Плахост. Безразличие. Непрактичност.

Духовна алхимия: Преобладаващ ин.

Начални тотеми: Вълк. Бизон. Жаба. Живовляк. Нефрит. Кафява мечка.

 

12.1. Месец на раждане: 19 февруари–20 март

12.2. Земно влияние: Време на бурните ветрове

Времето на бурните ветрове е третият цикъл на Севера, който носи бързи промени. Това е период, наситен с атмосферни смущения и бурни ветрове, които бързо сменят посоката си. Това е времето, когато по–топлите температури докарват дъждове, които отнасят последните останки от снега и леда и освежават земята в подготовка за разцъфтяването на новия живот.

Хората, родени по това време, подобно на покровителстващите ги ветрове бързо сменят посоката си и притежават способността да насочват енергията си в противоположни посоки. Те са жилави и бързо се възстановяват от разочарования и беди, за да тръгнат напред със същата енергия и решителност.

 

12.3. Слънчеви влияния

Това е време на големите очаквания, тъй като слънцето се движи в последния сектор на своя годишен цикъл. Зимата е свършила, но въпреки че периодът на мрака намалява и слънцето започва да изпраща повече топлина, пролетта все още не е настъпила. Това е едно междинно време, изпълнено с очакване и обещания. Точно в тази насока е и слънчевото влияние върху хората, родени през това време.

Съотносителният слънчев знак е Риби.

 

12.4. Влияещ вятър: Северен

Посока: Север, североизток

Северът носи силата на чистотата и обновлението. Той се свързва с мъдростта и знанието, за разлика от Изтока, който олицетворява пробуждането и просветлението. Затова секторът север–североизток, който очертава движението от север на изток, е една междинна зона, която наподобява периода след събуждането, когато човек потрива очи, но все още не е буден, когато физическото тяло е заредено с енергия, освежено и обновено, а съзнанието е по–близо до духа и човек усвоява уроците, които понякога получава чрез съновиденията. Сънищата дават едно скрито познание, което духът усвоява по време на сън и което му помага на външен план във физическата, емоционалната и умствената дейност по време на предстоящия ден.

Междинната природа на севера и североизтока се проявява в хората, родени през Времето на бурните ветрове, чрез техния усет към мистичното знание, чрез духовния им потенциал и финото интуитивно чувство.

Пречистването и обновлението могат да бъдат разбрани в посоката на извличане на сила и поука от миналия опит, като пречистване, което е необходимо, за да разцъфне новият живот и да се появят новите пътища. Пречистването предшества порива към знание и мъдрост.

Тотемът на Севера е бизонът – едно много почитано животно, което се раздава напълно, за да може човекът да оцелее, осигурявайки му не само месо за храна, но и материал за построяването на жилища и за изработването на облекло и инструменти за работа. Бизонът символизира великата сила на Севера и съзидателния дух, обновен и освежен след почивката през зимата, готов да изследва и експериментира без никакви ограничения (виж. по–предните глави).

 

12.5. Влияещи елементи: Вода и въздух

Както посочихме, разглеждайки двата предишни зимни периода, въздухът е елементът на ума. Пречистването, което е съществена част от дейността на Севера, следователно е насочено към пречистване на ума. Защо е необходимо това? За да може волята да се съсредоточи върху творческата дейност. Тук става дума за пречистване, което няма общо с идеята за прегрешение или религиозна нравственост, а се отнася до пречистването на ума от всички наслоения, породени от напрежение и грижи, премахването на остатъците от ежедневните тревоги и разочарования и заличаването на бремето на умората, която се ражда от усилията ни да оцелеем. Това е едно действие, целящо да подготви пътя за творчески постижения.

Знанието също е качество на Севера, знание, което учи как да се оползотвори най–ценният инструмент – умът. Но в тази посока въздухът е смесен с вода. Водата, която е типична за трите периода на лятото, се отнася към чувствата и емоциите, съчувствието и състраданието. Както водата съдържа мехурчета газ, за да остане свежа, както облаците се изкачват на високо, където въздухът се охлажда и сгъстява, за да падне във вид на дъжд, така и елементите въздух и вода трябва взаимно да се балансират в човешкия опит. В човешкия живот интелектът (въздухът) се нуждае от фини усещания (водата), така че мислите и делата да бъдат в хармония.

Една от целите в живота на хората, родени през Времето на бурните ветрове, е да открият баланса между тези две жизнени сили, така че да не бъдат носени в облак от мечти и стремежи, нито да бъде подхвърляни насам–натам от чувствата и да бъдат погълнати от вихъра на емоциите.

 

12.6. Елементен клан: Кланът на жабата (воден)

Хората, чиито рождени дни се падат между 19 февруари и 20 март, принадлежат към Клана на Жабата. Това, заедно с присъствието на елемента вода, придава дълбочина на чувствата и емоциите им. Те притежават способността да влизат в хармония с нещата на всички нива, но им е нужна зрелост и мъдрост, за да овладеят емоциите си и да се научат да се справят с тях. Хората от Клана на Жабата проявяват голяма съпричастност към чувствата и мислите на другите и обикновено хората им се доверяват, когато срещнат трудности в емоционалния си живот. Околните чувстват инстинктивно, че хората от Клана на Жабата са в състояние да ги разберат. Хората, принадлежащи към Клана на Жабата, са по–чувствителни от всички останали към фазите на Луната. Те са спокойни като неподвижна вода, когато има новолуние, и бликат от емоционална енергия при настъпването на пълнолуние.

 

12.7. Рожден и животински тотем: Вълк

Вълкът е прародител на домашното куче и е много силно животно, със силни мускули, широк гръден кош, остри уши и дебела рунтава опашка. Вълците се различават по цвят – от бели до сиви в арктическите райони, през нюансите на кафявото, стигайки почти до черно. В Европа вълците са почти на изчезване. Днес дори в Северна Америка оцеляването им е под заплаха.

Вълците живеят в гористи и планински райони и в арктическата тундра, като излизат на лов по двойки или на глутници. Живеят по двойки, като вълчицата и вълкът поддържат устойчиви взаимоотношения през целия си живот.

Вълкът бил високо ценен от древните народи в Северна Европа. Той е животински тотем на древните келти, а в някои културни традиции периодът преди настъпването на пролетта е смятан за вълчи месец.

Коренните американци свързват вълка с планините и високите върхове и го възприемат като учител и водач, който може да ги отведе при свещени неща. Близък по произход до вълка е койотът – северноамериканският еквивалент на чакала, който е почитан като свещен фокусник. Той вдъхновявал племенните шамани да използват някаква режисьорска постановка, пълна с изненади, като част от своя свещен реквизит при обличане на духовните истини и необикновеното в одеждите на ежедневието.

Хората–вълци, подобно на своя животински тотем, са чувствителни и интуитивни като вълка и изпитват влечение към висините на ума и духа. Те споделят вълчата нужда да имат своя, ясно определена територия, независимо дали става въпрос за дом, работа или взаимоотношения, и се разстройват, когато там се появят натрапници. Интуицията им е толкова силна, че им дава възможност бързо да отгатнат отношението и намеренията на другите, колкото и скрити да са те.

Хората–вълци изпитват трудности при овладяване на емоциите си и се чувстват уязвими, ако се разкрият прекалено много. Когато се чувстват потиснати, изпадат в депресия. Създаването на баланс на емоциите е една от най–важните задачи, които стоят пред вълците.

Както своя животински тотем, хората–вълци поддържат стабилни взаимоотношения. Смяната на партньора може да окаже опустошителен ефект върху вълка.

Подобно на своя тотем хората–вълци са ловци, но тяхната “плячка” е в областта на философията и религията, защото те търсят нещо, което може да им даде смисъл и цел в живота.

Вълците притежават естествена способност да представят неприятната информация в приемлива форма. Способностите им ги правят добри възпитатели на деца, а добрите им обноски често омекотят удара от лошите новини.

 

12.8. Растителен тотем: Живовляк

Съществуват много видове живовляк (Plantago lanceolata), който расте по пустеещите земи и поля и край пътищата. Най–обикновеният вид има влакнесто, цилиндрично стъбло с вдлъбнатина, което се изкривява нагоре и поддържа едно единствено бяло съцветие около гъст кафеникав шип. Има широки тъмнозелени листа.

Живовлякът е прочут сред коренните американци с лечебните си свойства. Те го използвали за разсейване на слузта при възпаление на дихателните пътища и при смущения в храносмилателна система като гастрит и ентерит. Свежите му листа били използвани за успокояване на болки от ухапване от насекоми и рани от порязване. Маслото от листата му служело като мехлем при кожни обриви, а коренът на живовляка помагал при зъбобол.

Подобно на своя растителен тотем, вълците показват многостранни способности в областта на лечението. Те има успокоителни обноски и умения да облекчават напреженията, както във вътрешен, така и във външен план. Също като своя тотем и те изпитват нужда от дълбоко вкореняване в земята, за да разцъфтят.

 

12.9. Минерален тотем: Нефрит

Нефритът е скъпоценен камък, съставен от натриевоалуминиев силикат, а цветът му обикновено е успокояващо зелен. Той е един от най–твърдите минерали и издържа на голямо налягане. Този минерал бил особено силно ценен от коренните американци и древните народи. Те го свързвали с такива качества като яснота, мъдрост и вярност.

Нефритът се асоциира с тишината, спокойствието и пречистването. Твърди се, че въздейства върху жлезите с вътрешна секреция и активира чакрите, принуждавайки ги да се освободят от негативните натрупвания. Нефритът успокоява нервите. Ако го държим в ръка, излъчва чувство на топлина и нежност.

Някои коренни американци използвали нефрита за лечение, като го поставяли в областта на засегнатия орган. Свързвали го и с дълголетието.

Твърди се, че нефритът има успокояващи трептения и разпръсква отрицателните чувства и емоции. Затова е важно да го притежаваме и да го държим в дома си.

 

12.10. Тотем на полярността: Кафява мечка

Притокът на духовна енергия във вълците ги кара да проявяват склонност към философски, мистични и религиозни занимания. Те са много интуитивни и притежават уменията на медиуми. Затова за тях е от съществено значение да постигнат и поддържат баланс в живота си, като стъпят върху здравата основа на практическата реалност. Кафявите мечки могат да ги научат, че не трябва да съществува конфликт между духовните стремежи и физическите достижения. Ако намерят хармония, вълците ще се чувстват удобно и в двете сфери. Откриването на хармония е една от задачите в живота им.

 

12.11. Проявление на личността

 

Възрастни

Тъй като са състрадателни, добродушни, щедри и артистични, вълците винаги проявяват съчувствие и отзивчивост. Те са хората, към които се обръщаме по време на стрес, защото наистина са в състояние да вникнат във всяка ситуация. Бедата е там, че лесно се влияят от емоционалното състояние на хората, на които помагат, поради което се чувстват изтощени. Вълците действат като духовни сюнгери, които попиват чуждата болка, затова трябва да бъдат внимателни, тъй като има хора, които се опитват да извлекат сила и жизненост от тях. Да запазят будност не винаги е лесно, защото вълците стигат до решенията по–скоро чрез чувствата, отколкото чрез логиката и инстинкта.

Вълците трябва да приемат, че се нуждаят на свой ред от време за пречистване от негативната субстанция, абсорбирана от другите и от околната среда, в която се били; после те ще се чувстват достатъчно освежени, за да откликват на молбите и желанията, които непрестанно се отправят към тях.

Вълците трябва да имат достатъчно свобода на движението, на мнението и на изявата. Трябва сами да правят своя избор, вместо някой да им го налага, в противен случай ще се чувстват потиснати, объркани, разочаровани и огорчени. Въпреки че изпитват порив към свобода, вълците често винаги намират време да окажат помощ на хора, които са притеснявани и ограничавани или са станали жертви на малтретиране.

Вълците изглеждат наивни, но това е в резултат на желанието им да вярват на хората. Често се сблъскват с по–грубата страна на живота и доверието и истинската им загриженост към ближните не винаги намира отплата, особено от по–малко еволюиралите души, които не могат да се извисят до нивото да кажат “благодаря”. Затова за благополучието на вълците е много важно да имат възможност да отдъхнат и да възстановят вътрешната си сила, след което могат да продължат да се раздават, защото притежават способност за приспособимост, която няма равна на себе си.

Тъй като са прекалено чувствителни към критиката, вълците трудно понасят нападки срещу работата, която са извършили, особено ако е родена от творческо дръзновение. Всякаква неблагоприятна забележка, дори да е конструктивна, се приема като критика, насочена лично срещу тях.

Вълците изпитват любов към красотата в природата, изкуството, музиката, литературата, поезията и занаятите. Те притежават развито естетическо чувство.

Философското отношение на вълците към живота се проявява в отличната им приспособимост към всяка среда и обстановка – те винаги се вписват в нея.

Положителни черти: Състрадателни. Милосърдни. Чувствителни. Приспособими. Интуитивни. Впечатлителни. Артистични. Музикални.

Отрицателни черти: Нерешителни. Инертни. Плахи. Лесно объркващи се.

Професионални възможности: Изкуства. Астрономия. Астрология. Балет. Дизайн. Военно дело. Литература. Право. Социални дейности. Музика.

 

Деца

Бебетата–вълци получават това, което желаят, не с плач, а с милите си усмивки и печелившите обноски. Те рядко вдигат врява, а с чара си ви карат да се предадете.

Децата–вълци се нуждаят от много внимание. В училище изпитват нужда от насърчаване и внушаване на увереност в собствените им способности. Трябва да им бъде налагана лека дисциплина, иначе детето–вълк ще израсне с мисълта, че може да прави каквото си поиска.

 

Родители

Вълците са добри родители, защото разбират нуждите на децата и с радост им отделят време. Те уважават достойнството на детето, навярно защото самите те все още са деца по душа.

Бащата–вълк обича да се занимава с децата си и в бебешката им възраст, и в юношеството. Той ги оставя свободно да изразяват мнението си, но понякога училищните години се оказват трудни за него, затова предпочита да прехвърли главната отговорност върху съпругата си.

Майката–вълк е твърде притеснена за благополучието на децата си. Тя винаги интуитивно усеща когато децата имат някакъв проблем или трудност. Тя демонстрира обичта си към тях по най–разнообразни начини.

 

12.12. Любов и секс

Вълците са романтици и изпитват нужда от любов и обич повече, отколкото се нуждаят от храна. Когато дават сърцето си, то е за дълго. Вълците са мили и грижовни любовници и имат нужда от отзивчив партньор, защото процъфтяват благодарение на интимността и нежността, която им носи споделената любов.

Жената–вълк обича да изглежда добре. Тя е добродушна, сантиментална и чувствителна, и не винаги желае пълнокръвен, груб и страстен секс. Тя е отзивчива към нежни думи, целувки и топли прегръдки.

Мъжът–вълк често обожава любовницата си до такава степен, че на нея £ става трудно да живее с образа, който той си е създал за нея.

В брака вълците изразходват повече енергия заради партньора си, отколкото заради себе си, и ако не намерят взаимност, могат да станат инертни.

Духовна сексуалност: Духовната сексуалност на вълците е женска (–).

Съвместимост: Вълците са съвместими с кълвачите (родени между 21 юни–21 юли), кафявите мечки (родени между 22 август–21 септември) и змиите (родени между 23 октомври–22 октомври).

 

12.13. Здраве

Вълците обичат да похапват и са склонни към напълняване. Това може да доведе до проблеми в кръвообращението, разширени вени и високо кръвно налягане. Проявяват необикновен интерес към естествените лекарства и алтернативната медицина, навярно защото имат алергия към някои алопатични лекарства или са изпитали странични ефекти при тяхната употреба.

 

12.14. Подходящ цвят: Синьозелен

Вълците се повлияват от комбинацията на синия и зеления цвят – това е баграта на въображението и проницателността, на дълбокото желание да се окаже помощ на ближните, макар и с известна резервираност.

Син е цветът на небето, а то символизира духовните аспекти на живота, докато цветът на природата е зелен и олицетворява всичко, което е преходно. Синият цвят ни свързва с безкрайните цикли на живота и с възходящите духовни сили, докато зеленият е цветът на хармонията, открита на материално ниво. Синият цвят символизира стремежа към свобода и любовта, към истината и красотата, а зеленият олицетворява стабилността и здравата основа. Синият цвят търси еволюцията на аза в безкрайността на космоса, докато зеленият цвят търси растеж и развитие в рамките на формата. Зеленият цвят е по средата на спектъра между червения и виолетовия и символизира равновесието – спокойствие сред непрекъснати промени. Той уравновесява жълтия цвят (ума) със синия (духа). Зеленият цвят подхранва в човека способността за развитие, а синият копнее да се извиси и да се слее с безкрая. Жълтият цвят е “скритата” багра в зеления и олицетворява интелекта и способността да разбираме нещата.

Следователно, синьозеленият цвят символизира стремежа да се развие и запази онова, до което човекът ще достигне чрез жизнения си опит, и което притежава непреходна ценност. Той олицетворява вечните ценности на духа, които не могат да бъдат заличени и променени. Чрез синьозеления цвят вълкът става проницателен и прозорлив.

Музикален резонанс: Вълците са настроени на вълната на музикалния тон фа диез, една октава над сьомгата.

 

12.15. Благоприятни периоди

Най–добрите месеци за вълците са 19 февруари–20 март, 21 юни–21 юли, 23 октомври–22 ноември и 23 ноември–21 декември.

Найдобрият ден на седмицата е четвъртък.

Найдоброто време през деня е от 13 до 15 часа.

 

12.16. Външна (съзнателна) цел вътрешно (подсъзнателно) желание

Външната (съзнателната цел) на вълка е да разчупи оковите на ограниченията и пречките и да се откъсне напълно от оковите на миналото.

Вътрешното (подсъзнателно) желание е да достигне източника и истинското съществуване и да получи космическо съзнание, чиято проява е свобода.

 

12.17. Духовна алхимия

Както видяхме, съчетанието от въздух и вода дава необходимия баланс, за да се прояви всеки елемент. Голямата активност на въздуха, пораждаща безброй стремежи на духа, трябва да се балансира с водите на емоциите и с дълбините на характера. Ключът е в равновесието.

Влиянието на посоката е от студено към хладно (– +), а елементната полярност е въздух (+) и вода (–). Духовната сексуалност е женска (–), така че ударението пада върху възприемчивата и подхранваща полярност.

Съчетанието е следното: (– +, + – и –).

 

12.18. Предизвикателствата на живота

Част от живота на вълците ще премине в намиране и изследване на отговорите за смисъла и целта на живота. Те ще се интересуват от възможното съществуване на отвъден живот и неговата природа.

Повтарящият се характер на някои събития в живота им, дължащи се на желанието на душата да се отърси от миналите ангажименти и да се изправи пред уроците, които трябва да бъдат научени, е онова предизвикателство, което вълците трябва да преодолеят, за да намерят вътрешното си равновесие.

 

12.19. Основна функция и жизнен път

Основната функция на вълка е да разбере смисъла на любовта и да я доведе до външно проявление

Това е последната пътека върху колелото на живота, но не е краят на пътя. По–скоро това е един неуловим свят, където границите са изчезнали и където възникват нови възможности.

Това е пътят, който води до реализация на по–дълбоки, латентни способности, които стимулират порива да се достигне до върха на собствената реализация – да се достигнат висините.

Основната цел на този път е да доведе до осъзнаване, че когато пътуваме по спиралите на вечността, няма край и няма начало, а само приключения по пътя, и единственото нещо, което има истинска стойност, намира своята реализация чрез любовта.

 

 12.20. Триграмата Идзин: Цян. Творческите небеса.

Хората, родени през Времето на бурните ветрове, са разположени в север–североизточния сектор върху Колелото на годината.

Творческите небеса показват, че именно емоционалният характер на дадена идея превръща желанието в действителност.

 

12.21. Как да се отнасяме с вълка

Вълците са отзивчиви към нежното и внимателно отношение. Те притежават голяма интуиция, затова никога не изневерявайте на тяхното доверие, иначе ще престанат да ви вярват.

Начало | Магическото колело
Цена 10 лв.